Tạo lệnh tìm kiếm đã lưu

Tạo lệnh tìm kiếm đã lưu
< Trước / Tiếp theo >

Tạo lệnh tìm kiếm đã lưu

Nếu bạn thường xuyên sử dụng một từ khóa hay cụm từ tìm kiếm, bạn có thể lưu từ khóa hay cụm từ tìm kiếm đó vào Evernote. Lệnh tìm kiếm đã lưu sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của bạn. Nhấp vào hoặc nhấn vào thanh tìm kiếm để xem các lệnh tìm kiếm đã lưu.

Lưu lại một lệnh tìm kiếm

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac: Thực hiện một lệnh tìm kiếm, bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) ở phía trên kết quả tìm kiếm, rồi nhấn vào Lưu lệnh tìm kiếm.... Bạn cũng có thể lưu một lệnh tìm kiếm sau khi áp dụng bộ lọc cho danh sách ghi chú.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac: Thực hiện một lệnh tìm kiếm, rồi chọn Chỉnh sửa > Tìm > Lưu lệnh tìm kiếm trong thanh menu.

 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows: Thực hiện một lệnh tìm kiếm, bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) ở phía trên kết quả tìm kiếm, rồi nhấn vào Lưu lệnh tìm kiếm.... Bạn cũng có thể lưu một lệnh tìm kiếm sau khi áp dụng bộ lọc cho danh sách ghi chú.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows: Chọn Tệp > Lệnh tìm kiếm đã lưu mới... trong thanh menu hoặc bấm vào + cạnh Lệnh tìm kiếm đã lưu trong khung bên trái.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Phiên bản mới của Evernote cho iOS: Thực hiện một lệnh tìm kiếm, nhấn vào menu tùy chọn (ba dấu chấm), rồi nhấn vào Lưu lại lệnh tìm kiếm.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS: Thực hiện một lệnh tìm kiếm, rồi nhấn vào nút lưu lệnh tìm kiếm (biểu tượng kính lúp có dấu +).

 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android: Thực hiện lệnh tìm kiếm, nhấn vào menu tùy chọn (ba dấu chấm), rồi nhấn vào Lưu lệnh tìm kiếm.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android: Thực hiện lệnh tìm kiếm, nhấn vào nút ba chấm, rồi nhấn Thêm vào màn hình chính.

  Lưu ý: Những lệnh tìm kiếm đã lưu trên phiên bản cũ của Evernote cho Android sẽ không được đồng bộ trên tất cả thiết bị của bạn. Chúng chỉ có trên thiết bị Android mà bạn dùng để tạo những lệnh đó.

 • Web

  Thực hiện một lệnh tìm kiếm, bấm vào biểu tượng ba dấu chấm nằm dọc ở phần trên cùng của bảng danh sách ghi chú, sau đó bấm vào Lưu lệnh tìm kiếm.... Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu lệnh tìm kiếm sau khi áp dụng bộ lọc cho danh sách ghi chú.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • lưu lệnh tìm kiếm
 • lệnh tìm kiếm đã lưu
 • tìm kiếm