Đăng xuất Evernote

Đăng xuất Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Đăng xuất Evernote

Để đăng xuất khỏi Evernote, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac: Bấm vào tên của bạn ở góc trên cùng bên trái, rồi bấm Đăng xuất khỏi [tên] hoặc chọn Tệp > Đăng xuất khỏi [tên] trong thanh menu.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac
  : Bấm vào tên của bạn ở góc trên bên trái, rồi bấm Đăng xuất [tên] hoặc chọn Evernote > Đăng xuất [tên] trong thanh menu.

 • Windows

  Bấm vào tên của bạn ở góc trên bên trái, rồi bấm vào Đăng xuất [tên] hoặc chọn Tệp > Đăng xuất [tên] trong thanh menu.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới cho iOS: Nhấn vào biểu tượng ba đường kẻ rồi chọn tên của bạn ở góc trên bên trái, rồi nhấn vào Đăng xuất.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS: Mở tab 'Tài khoản' rồi nhấn vào Đăng xuất.

 • Android

  Evernote mới cho Android: Nhấn vào biểu tượng ba đường kẻ rồi chọn tên của bạn ở góc trên bên trái, rồi nhấn vào Đăng xuất.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android: Trong menu điều hướng, nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm rồi chọn Cài đặt > Thông tin tài khoản > Đăng xuất.

 • Web

  Evernote Web mới: Bấm vào tên của bạn ở góc trên bên trái, rồi bấm vào Đăng xuất [tên].

  Phiên bản cũ của Evernote Web: Bấm vào biểu tượng Tài khoản ở góc dưới bên trái, rồi bấm vào Đăng xuất.

 • Web Clipper

  Bấm vào biểu tượng Web Clipper trong thanh công cụ của trình duyệt, rồi ở phía dưới bảng điều khiển của trình trích, hãy bấm Cài đặt > Đăng xuất [tên].

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • đăng xuất
 • đăng xuất
 • đăng xuất
 • đăng xuất