Thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản

Thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản
< Trước / Tiếp theo >

Thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản

Evernote sử dụng địa chỉ email thay cho tên người dùng để xác định bạn chính là chủ sở hữu của tài khoản. Khi lần đầu đăng ký Evernote, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email. Bạn sẽ dùng địa chỉ email này để đăng nhập vào tài khoản Evernote và có thể thay đổi trong phần cài đặt của tài khoản.

Thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản

Để thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn:

 1. Chuyển đến trang "Thông tin tóm tắt về bảo mật" trong phần cài đặt tài khoản của bạn.
 2. Chọn Thay đổi email bên dưới địa chỉ email xuất hiện trong mục "Địa chỉ email"
 3. Nhập mật khẩu của bạn để xác nhận thay đổi rồi nhập địa chỉ email mới.
 4. Chọn Thay đổi email để lưu thông tin thay đổi và trở lại trang chế độ cài đặt của tài khoản. Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mới. Bạn phải bấm vào đường liên kết trong email xác nhận để xác minh địa chỉ email mới của mình.

Lưu ý:

 • Nếu bạn nhận được thông báo địa chỉ email đó đã có người dùng, có thể bạn đã có một tài khoản Evernote khác. Tìm hiểu thêm >>
 • Đối với các tài khoản Evernote Teams được tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, bạn sẽ có hai địa chỉ email trong phần cài đặt tài khoản – một địa chỉ dùng cho cá nhân và một địa chỉ dùng cho nhóm. Bạn có thể thay đổi cả hai địa chỉ email này tại trang "Thông tin tóm tắt về bảo mật" trong phần cài đặt tài khoản, tuy nhiên địa chỉ email cá nhân vẫn được xem là địa chỉ email "chính" và là địa chỉ bạn sẽ dùng để đăng nhập vào tài khoản.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • thông tin đăng nhập vào tài khoản
 • thay đổi thư điện tử
 • thay đổi email
 • thay đổi email của bạn
 • email tùy chỉnh
 • tùy chỉnh email
 • thay đổi email
 • email đăng nhập
 • cập nhật email
 • cập nhật email của tôi