ลบสมุดบันทึก

ลบสมุดบันทึก
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ลบสมุดบันทึก

เมื่อคุณลบสมุดบันทึก บันทึกทั้งหมดในสมุดบันทึกจะถูกย้ายไปยังถังขยะและสมุดบันทึกที่ว่างเปล่าจะถูกเอาออกจากบัญชีของคุณ หากต้องการลบสมุดบันทึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการของคุณตามด้านล่างนี้

 • Mac

  1. คลิ๊กขวาที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. เลือก ลบสมุดบันทึก จากรายการตัวเลือก
 • Windows

  1. คลิ๊กขวาที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. เลือก ลบสมุดบันทึก จากรายการตัวเลือก
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. แตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) จากนั้นให้เลือก ลบสมุดบันทึก

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ iOS

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. แตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) จากนั้นให้เลือก ตั้งค่าสมุดบันทึก > ลบสมุดบันทึก
 • Android

  Evernote ใหม่สำหรับ Android

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. แตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) จากนั้นให้เลือก ลบสมุดบันทึก

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Android

  1. จากรายการสมุดบันทึก ให้กดค้างไว้ที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. เลือก ลบออก
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. คลิ๊ก คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ในหัวเรื่องสมุดบันทึกที่ด้านบนของรายการบันทึก
  3. คลิํก ลบสมุดบันทึก

  Evernote Web เวอร์ชันเก่ากว่านี้

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบออก
  2. คลิ๊ก ข้อมูลบันทึก ไอคอน (i) ในหัวเรื่องสมุดบันทึกที่ด้านบนของรายการบันทึก
  3. คลิ๊ก ลบสมุดบันทึก

LANGUAGES_PRODUCT