Cách xử lý nếu ghi chú có chứa nội dung không được hỗ trợ

Cách xử lý nếu ghi chú có chứa nội dung không được hỗ trợ
< Trước / Tiếp theo >

Cách xử lý nếu ghi chú có chứa nội dung không được hỗ trợ

Khi ai đó thêm nội dung vào một ghi chú dùng chung bằng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản Truy cập sớm của Evernote, một số nội dung sẽ không truy cập được khi xem bằng phiên bản cũ của Evernote.

Để đảm bảo thấy được mọi nội dung trong ghi chú dùng chung, cũng như để nhận được những tính năng và cải tiến mới nhất, bạn nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Evernote.

Để cập nhật lên phiên bản mới của Evernote, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  • evernote.com/download: Trong ứng dụng Evernote, hãy chọn Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật trong thanh menu.
  • Mac App Store: Nếu bạn đáp ứng điều kiện nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên App Store, rồi bấm vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Windows

  • evernote.com/download: Trong ứng dụng Evernote, hãy chọn Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật trong thanh menu.
  • Microsoft Store: Nếu bạn đáp ứng được điều kiện để nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên Microsoft Store, rồi bấm vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Nếu bạn đáp ứng được điều kiện để nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên App Store, rồi nhấn vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Android

  Nếu bạn đáp ứng được điều kiện nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên Play Store, rồi nhấn vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Web

  Evernote Web sẽ tự động cập nhật. Phiên bản mới sẽ được phát hành theo từng giai đoạn cho khách hàng.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

LANGUAGES_PRODUCT