Xem các chế độ cài đặt của ứng dụng Evernote

Xem các chế độ cài đặt của ứng dụng Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Xem các chế độ cài đặt của ứng dụng Evernote

Menu cài đặt mới

Phần Cài đặt là nơi bạn sẽ quản lý các lựa chọn ưu tiên cho máy tính và web, chẳng hạn như:

 • Lịch
 • Thư mục nhập
 • Dải tiện ích
 • Ghi chú
 • Sổ tay
 • Nhiệm vụ

Truy cập phần cài đặt của ứng dụng

Bạn có thể truy cập phần cài đặt trên ứng dụng của Evernote cho máy tính hoặc trên trình duyệt web.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac: Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac
  : Chọn Evernote > Tùy chọn... trong thanh menu.

 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows: Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows
  : Chọn Công cụ > Tùy chọn trong thanh menu.

 • Web

  Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • thông tin tài khoản
 • tóm tắt tài khoản
 • thiết đặt trương mục
 • chế độ cài đặt của ứng dụng
 • gửi hóa đơn
 • đăng nhập
 • bảo mật
 • cài đặt
 • cài đặt cá nhân
 • ưu tiên
 • lựa chọn ưu tiên cho ứng dụng