Quản lý tùy chọn ưu tiên cho máy tính và web

Quản lý tùy chọn ưu tiên cho máy tính và web
< Trước / Tiếp theo >

Quản lý tùy chọn ưu tiên cho máy tính và web

Menu cài đặt mới

Trang Cài đặt trong ứng dụng Evernote sẽ là nơi bạn quản lý các tùy chọn ưu tiên cho máy tính và web đối với các tính năng sau:

 • Lịch. Tùy chỉnh tùy chọn cài đặt thông báo của lịch, cũng như truy cập nhanh các chế độ cài đặt của tài khoản để quản lý các tài khoản lịch đã kết nối.
 • Nhập từ thư mục. Tự động nhập tệp từ các thư mục bạn chọn trên máy tính.
 • Dải tiện ích. Hiện hoặc ẩn số lượng ghi chú, ghi chú mới đây và lối tắt trên menu điều hướng bên trái.
 • Ghi chú. Bạn có thể cài đặt để con trỏ xuất hiện ở phần nội dung hoặc phần tiêu đề của ghi chú, và chọn có gạch ngang các mục đã hoàn tất trong danh sách kiểm tra hay không.
 • Sổ tay. Chọn sổ tay mặc định để tự động lưu ghi chú mới tạo, email đã lưu và bản trích trang web.
 • Nhiệm vụ. Chọn ghi chú mặc định để lưu nhiệm vụ mới, bật lời nhắc mặc định cho nhiệm vụ, và chọn đến 5 thời điểm định sẵn để nhận thông báo nhắc nhở.

Truy cập phần cài đặt của ứng dụng

Bạn có thể truy cập phần cài đặt trên ứng dụng của Evernote cho máy tính hoặc trên trình duyệt web.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac: Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac
  : Chọn Evernote > Tùy chọn... trong thanh menu.

 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows: Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows
  : Chọn Công cụ > Tùy chọn trong thanh menu.

 • Web

  Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • thông tin tài khoản
 • tóm tắt tài khoản
 • thiết đặt trương mục
 • chế độ cài đặt của ứng dụng
 • gửi hóa đơn
 • đăng nhập
 • bảo mật
 • cài đặt
 • cài đặt cá nhân
 • ưu tiên
 • lựa chọn ưu tiên cho ứng dụng