Chỉnh sửa ghi chú dùng chung

Chỉnh sửa ghi chú dùng chung
< Trước / Tiếp theo >

Chỉnh sửa ghi chú dùng chung

Khi một người dùng đang chỉnh sửa ghi chú, ghi chú đó sẽ bị khóa đối với những người dùng khác.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chỉnh sửa ghi chú này?

  • Hãy chờ đến khi người đó đã chỉnh sửa xong và đóng ghi chú.
  • Liên hệ người đang chỉnh sửa ghi chú để yêu cầu họ đóng ghi chú.

Làm thế nào để tránh tình trạng ghi chú dùng chung bị khóa?

Khi bạn chỉnh sửa xong một ghi chú, hãy đóng ghi chú đó lại để người tiếp theo có thể sử dụng.

LANGUAGES_PRODUCT