Xác minh địa chỉ email của bạn với Evernote

Xác minh địa chỉ email của bạn với Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Xác minh địa chỉ email của bạn với Evernote

Có một số tình huống mà Evernote có thể yêu cầu bạn xác minh địa chỉ email trên tài khoản của bạn, chẳng hạn:

  • Khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu
  • Khi bạn đăng nhập trên một thiết bị mới, ở một quốc gia hoặc múi giờ mới
  • Khi bạn lần đầu chia sẻ một ghi chú qua email
  • Khi bạn thiết lập chế độ đăng nhập một lần (chỉ dành cho Teams)

Nếu bạn nhận được một trong những email này của Evernote, vui lòng bấm vào liên kết trong email trong vòng 30 phút để xác minh tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thực hiện thao tác nào trong số này, hoặc nghi rằng hay biết rằng có hoạt động đáng ngờ trong tài khoản Evernote của bạn, hãy xem bài viết Cần làm gì nếu bạn nghi có hoạt động truy cập trái phép vào tài khoản Evernote của bạn để tìm hiểu cách bảo mật cho tài khoản của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có phải xác minh địa chỉ email của tôi không?

Có. Nếu bạn nhận được một yêu cầu xác minh địa chỉ email từ Evernote, tài khoản của bạn sẽ tạm thời bị khóa cho đến khi bạn xác minh địa chỉ email.

Làm sao để biết email đó đúng là do Evernote gửi?

Mỗi email mà Evernote gửi đều có chữ ký điện tử của Evernote và được gửi từ những địa chỉ IP mà chúng tôi công bố. Để xem danh sách hoàn chỉnh các địa chỉ email của Evernote, hãy xem bài viết Cách xác minh xem có đúng là email do Evernote gửi không.

Tôi có thể làm gì nếu không thực hiện một thao tác nào khiến Evernote gửi email yêu cầu xác minh?

Nếu bạn nghi rằng hay biết rằng có hoạt động đáng ngờ trong tài khoản Evernote của bạn, hãy xem bài viết Cần làm gì nếu bạn nghi có hoạt động truy cập trái phép vào tài khoản Evernote của bạn để tìm hiểu cách bảo mật cho tài khoản của bạn.

LANGUAGES_PRODUCT