Xuất ghi chú ra tệp PDF

Xuất ghi chú ra tệp PDF
< Trước / Tiếp theo >

Xuất ghi chú ra tệp PDF

Hộp thoại xuất ghi chú ra tệp PDF

Evernote cho Mac hoặc Windows cho phép bạn xuất một bản sao của ghi chú bất kỳ rồi lưu vào máy tính dưới dạng tệp PDF. Có nhiều cách để xuất ghi chú ra tệp PDF.

Xuất một ghi chú

Để xuất một ghi chú ra một tệp PDF, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của ghi chú, rồi chọn Xuất ra tệp PDF....
  2. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  3. Bấm vào Xuất.
 • Windows

  1. Bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của ghi chú, rồi chọn Xuất ra tệp PDF....
  2. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  3. Bấm vào Xuất.

Xuất nhiều ghi chú

Để xuất nhiều ghi chú ra một tệp PDF, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm chuột vào một ghi chú trong danh sách ghi chú của bạn, sau đó nhấn giữ phím Shift rồi chọn một ghi chú khác. Mọi ghi chú nằm giữa hai ghi chú mà bạn bấm vào sẽ được chọn.
  2. Trên thanh màu xanh dương ở cuối màn hình, bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi chọn Xuất thành tệp PDF....
  3. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  4. Bấm vào Xuất.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể vừa giữ phím Command vừa bấm vào ghi chú để chọn ghi chú không nằm nối tiếp nhau trong danh sách ghi chú.

 • Windows

  1. Bấm chuột vào một ghi chú trong danh sách ghi chú của bạn, sau đó nhấn giữ phím Shift rồi chọn một ghi chú khác. Mọi ghi chú nằm giữa hai ghi chú mà bạn bấm vào sẽ được chọn.
  2. Trên thanh màu xanh dương ở cuối màn hình, bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi chọn Xuất thành tệp PDF....
  3. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  4. Bấm vào Xuất.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể vừa giữ phím Ctrl vừa bấm vào ghi chú để chọn ghi chú không nằm nối tiếp nhau trong danh sách ghi chú.

Xuất toàn bộ một sổ tay

Khi sử dụng thuê bao Professional hoặc Teams, bạn có thể xuất toàn bộ một sổ tay ra một tệp PDF. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) nằm ở bên phải sổ tay trong danh sách sổ tay, rồi chọn Xuất thành tệp PDF....
  2. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  3. Bấm vào Xuất.
 • Windows

  1. Bấm chuột vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) nằm ở bên phải sổ tay trong danh sách sổ tay, rồi chọn Xuất thành tệp PDF....
  2. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn cho trang.
  3. Bấm vào Xuất.

Những lựa chọn chung cho trang

Khi xuất ghi chú, bạn sẽ có một số lựa chọn cơ bản để định dạng tệp PDF xuất ra.

 • Cỡ giấy – Chọn một trong các cỡ giấy tiêu chuẩn.
 • Hướng giấy – Chọn hướng giấy dọc hoặc ngang.
 • Lề giấy – Chọn một cỡ lề định sẵn trong danh sách hoặc tự chỉ định cỡ lề.

Lựa chọn bổ sung cho trang

Khi dùng thuê bao Professional hoặc Teams, bạn sẽ có lựa chọn để định dạng tệp PDF xuất ra.

 • Số trang – Bật hoặc tắt nút gạt của lựa chọn này để chèn số trang và chọn vị trí đặt số trang.
 • Thứ tự của ghi chú – Khi xuất cùng lúc nhiều ghi chú, bạn có thể chọn thứ tự sắp xếp các ghi chú trong tệp PDF. Di chuột lên trên một ghi chú rồi kéo tay nắm ở bên trái để sắp xếp lại thứ tự của các ghi chú. Bấm chuột vào nút xóa ở bên phải để xóa một ghi chú khỏi danh sách ghi chú sẽ xuất.
 • Phân cách ghi chú – Khi xuất cùng lúc nhiều ghi chú, bạn có thể chọn xuất mỗi ghi chú trên một trang mới hay tiếp nối với ghi chú trước đó.

LANGUAGES_PRODUCT