Thêm và xóa tài khoản Google

Thêm và xóa tài khoản Google
< Trước / Tiếp theo >

Thêm và xóa tài khoản Google

Bạn có thể kết nối tài khoản Google với tài khoản Evernote của bạn cho những tính năng tích hợp sau:

Khi được nhắc, hãy làm theo các bước để cấp cho Evernote quyền truy cập vào tài khoản Google của bạn. Bạn có thể được nhắc trong những tình huống sau:

 • Lần đầu tiên bạn thêm tiện ích lịch vào Trang chủ. (Phiên bản mới của Evernote)
 • Khi bạn bấm vào ba dấu chấm trong tiện ích lịch và chọn Thêm tài khoản lịch.... (Phiên bản mới của Evernote)
 • Lần đầu tiên bạn chèn một Sự kiện lịch trong menu Chèn của thanh công cụ. (Phiên bản mới của Evernote)
 • Khi lần đầu tiên chọn Google Drive trong menu Chèn trên thanh công cụ (Phiên bản mới của Evernote).
 • Lần đầu tiên bạn dán một liên kết đến tệp Google Drive vào trong một ghi chú và chọn lựa chọn Kết nối. (Phiên bản mới của Evernote)
 • Khi lần đầu tiên chọn biểu tượng Google Drive (hình tam giác) trong thanh công cụ chỉnh sửa ghi chú (Phiên bản cũ của Evernote).
 • Khi bạn chọn chế độ đăng nhập "Tiếp tục bằng Google".

Kết nối với một tài khoản Google

Để kết nối một tài khoản Google với Evernote:

 1. Chuyển đến trang "Dịch vụ đã kết nối" trong phần cài đặt tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh các dịch vụ đã kết nối có trong danh sách, bấm vào Kết nối. Nếu bạn đã kết nối với một tài khoản, hãy bấm vào Thêm tài khoản (chỉ dành cho Professional và Teams).
 3. Đăng nhập vào tài khoản Google bằng thông tin đăng nhập của bạn.
 4. Làm theo lời nhắc. Bạn cần phải bấm vào nút Cho phép màu xanh dương trên trang quyền để có thể kết nối.
 5. Một khi đã kết nối, hãy đóng cửa sổ trình duyệt lại và quay về Evernote.

Ngừng kết nối một tài khoản Google

Để ngắt kết nối một tài khoản Google khỏi Evernote:

 1. Chuyển đến trang "Dịch vụ đã kết nối" trong phần cài đặt tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh các dịch vụ đã kết nối có trong danh sách, hãy bấm vào Ngừng kết nối.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chọn một mục đích cụ thể khi kết nối với tài khoản Google của tôi hay không (ví dụ: dùng Google Lịch nhưng không dùng Google Drive)?

Có. Bạn có thể quản lý nhiều kết nối Google trong phần cài đặt tài khoảncủa bạn. Xin lưu ý là bạn chỉ có thể có một tài khoản cho tính năng Đăng nhập bằng Google và 1 tài khoản cho Google Drive. Đối với Google Lịch và Danh bạ, bạn chỉ có 1 tài khoản nếu dùng thuê bao Personal và 5 tài khoản nếu dùng thuê bao Professional hoặc Teams.

Khi tôi cho phép Evernote kết nối với tài khoản Google của tôi, Google có thể thấy gì trong tài khoản Evernote của tôi và ngược lại?

Khi bạn cho phép Evernote kết nối với tài khoản Google của bạn, bạn cấp cho Evernote quyền xem và truy cập một số nội dung trong tài khoản Google của bạn, theo liệt kê trong trang quyền lúc bạn kết nối. Google không thể xem hoặc truy cập bất kỳ ghi chú nào trong tài khoản Evernote của bạn.

Evernote thu thập và nhận những dữ liệu gì liên quan đến lịch và sự kiện của tôi?

Evernote sẽ thu thập và nhận thông tin chi tiết về sự kiện (tên, ngày tháng, giờ, địa điểm), người tham dự và việc họ chấp nhận tham dự, cũng như đường liên kết của hội nghị truyền hình. Google không thể thấy hoặc truy cập bất kỳ ghi chú nào trong tài khoản Evernote của bạn.

Google có thể tìm ghi chú bất kỳ trong tài khoản Evernote của tôi không nếu tôi kết nối tài khoản Google và tài khoản Evernote của tôi với nhau?

Không. Kết nối được ủy quyền chỉ cho phép Evernote xem và truy cập tài khoản Google của bạn, chứ không phải ngược lại. Google không thể xem hoặc tìm bất kỳ ghi chú nào trong tài khoản Evernote của bạn.

LANGUAGES_PRODUCT