Liên kết ghi chú với sự kiện trên lịch

Liên kết ghi chú với sự kiện trên lịch
< Trước / Tiếp theo >

Liên kết ghi chú với sự kiện trên lịch

Khi bạn kết nối Evernote với Google Lịch, bạn sẽ có thể tạo ghi chú mới và liên kết ghi chú hiện có với sự kiện trên lịch, rồi tìm thấy chúng về sau bằng cách tìm thông tin về sự kiện. Khi ghi chú được liên kết với một sự kiện trên lịch, bạn sẽ có thể mở trực tiếp trong tiện ích lịch.

Những ghi chú đã liên kết sẽ không nhìn thấy được trong Google Lịch, nhưng bạn có thể thêm một đường liên kết công khai dẫn đến ghi chú đó trong phần mô tả của sự kiện trên lịch nếu bạn muốn những người tham dự khác xem ghi chú đó. Để cho phép những người tham dự cuộc họp truy cập ghi chú đó trong Evernote, hãy chia sẻ ghi chú đó với họ.

Tạo một ghi chú mới cho một sự kiện trên lịch

Có 3 cách để tạo một ghi chú mới cho một sự kiện trên lịch.

 • Bằng nút New note icon trong tiện ích lịch

  1. Bấm hoặc nhấn vào nút New note icon trên sự kiện trong tiện ích lịch.
 • Từ tiện ích lịch

  1. Bấm chuột hoặc nhấn vào một sự kiện trong tiện ích lịch.
  2. Chọn Tạo ghi chú cho sự kiện trong menu.
 • Từ bên trong một ghi chú

  1. Tạo ghi chú mới.
  2. Bấm chuột hoặc nhấn vào nút Chèn trong thanh công cụ định dạng.
  3. Chọn Sự kiện trên lịch.
  4. Chọn sự kiện trên lịch mà bạn muốn liên kết.
  5. Bấm chuột hoặc nhấn vào Chèn.

Một ghi chú định dạng sẵn sẽ được tạo trong sổ tay mặc định của bạn, ghi chú này được liên kết với sự kiện của bạn và có chứa thông tin chi tiết và các mục dành cho việc cần làm và thông tin cần lưu ý. Thông tin chi tiết về sự kiện bao gồm tên cuộc họp, ngày tháng, giờ, đường liên kết hội nghị, địa điểm, người tham dự và phần mô tả. Bạn có thể xem những thông tin chi tiết này trong ghi chú đó, nhưng bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào trong Evernote. Khi bạn thay đổi sự kiện trong Google Lịch, những thay đổi đó sẽ tự động được cập nhật trong ghi chú của bạn.

Bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn sự kiện trên lịch bằng cách bấm vào mũi tên ở góc trên bên phải của khối nội dung màu xám. Bạn cũng có thể xóa bất kỳ phần nào của ghi chú định dạng sẵn.

Liên kết ghi chú hiện có với một sự kiện trên lịch

Khi bạn tạo một ghi chú từ một sự kiện trên lịch, ghi chú đó tự động được liên kết với sự kiện đó. Bạn cũng có thể liên kết một ghi chú hiện có theo 2 cách.

 • Từ tiện ích lịch

  1. Bấm chuột hoặc nhấn vào một sự kiện trong tiện ích lịch.
  2. Chọn Liên kết với một ghi chú... trong menu.
 • Từ bên trong một ghi chú

  1. Mở một ghi chú hiện có.
  2. Bấm chuột hoặc nhấn vào trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm chuột hoặc nhấn vào nút Chèn trong thanh công cụ định dạng.
  4. Chọn Sự kiện trên lịch.
  5. Chọn sự kiện trên lịch mà bạn muốn liên kết.
  6. Bấm chuột hoặc nhấn vào Chèn.

Khi một ghi chú được liên kết với một sự kiện trên lịch, bạn sẽ có thể bấm chuột vào ghi chú đó từ trong tiện ích lịch để có thể truy cập trực tiếp ghi chú đó. Bạn có thể liên kết nhiều ghi chú với một sự kiện và cũng có thể liên kết một ghi chú với nhiều sự kiện.

Hủy liên kết một ghi chú khỏi một sự kiện trên lịch

Có nhiều cách để hủy liên kết một ghi chú khỏi một sự kiện trên lịch.

 • Dùng bàn phím để xóa (bằng phím backspace/delete) khối nội dung màu xám có chứa sự kiện trên lịch.
 • Bấm chuột hoặc nhấn vào đề mục màu xám, rồi bấm chuột hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác.
 • Bấm chuột hoặc nhấn vào đề mục màu xám, rồi bấm chuột hoặc nhấn vào nút Lựa chọn khác (ba dấu chấm) rồi chọn Hủy liên kết sự kiện này.

Dùng thông tin sự kiện để tìm những ghi chú được liên kết

Tìm những ghi chú liên kết với sự kiện trên lịch bằng cách tìm thông tin sự kiện như ngày tháng, giờ, địa điểm và người tham dự. Lệnh tìm kiếm phải trùng khớp với thông tin sự kiện để có thể tìm thấy kết quả. Ví dụ: để tìm một ghi chú dựa trên người tham dự cuộc họp, bạn phải nhập chính xác địa chỉ email của người tham dự có trong lời mời trên lịch.

Bạn cũng có thể lọc lệnh tìm kiếm cho những ghi chú được liên kết với sự kiện trên lịch bằng cách bấm chuột vào nút Thêm bộ lọc và chọn Sự kiện trên lịch trong trình đơn thả xuống có tên Chứa.

Cuối cùng, bạn có thể nhập contains:calendarEvent trong thanh tìm kiếm để trả về những ghi chú có chứa một sự kiện trên lịch. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Cách dùng cú pháp tìm kiếm nâng cao của Evernote.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về việc kết nối Lịch Google?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Evernote + Lịch Google.

Nếu tôi cập nhật thông tin của sự kiện trên lịch trong Google, thông tin đó có đồng bộ hóa với ghi chú tôi đã liên kết không?

Có. Thông tin trong sự kiện trên lịch được cập nhật mỗi khi có thay đổi đối với thông tin sự kiện trong Google. Khi bạn mở Evernote, có thể mất tới 30 giây để đồng bộ hóa những thay đổi.

Tôi có thể chỉnh sửa thông tin sự kiện trong tiện ích lịch hay trong một ghi chú được liên kết hay không?

Không. Bạn không thể chỉnh sửa thông tin về một sự kiện trong Evernote. Hãy chỉnh sửa thông tin trong Google Lịch để thông tin đồng bộ hóa trong tiện ích và trong các ghi chú được liên kết khi Evernote đồng bộ hóa.

Tôi có thể tắt mẫu ghi chú sự kiện định dạng sẵn không?

Có. Để tìm hiểu cách, hãy đọc bài viết Quản lý chế độ cài đặt lịch.

Tôi có thể điều chỉnh mẫu ghi chú sự kiện định dạng sẵn không?

Không. Mẫu cho sẵn không thể điều chỉnh được vào lúc này. Tuy nhiên, một khi đã tạo ghi chú định dạng sẵn, bạn có thể chỉnh sửa các phần Mục hành động và Ghi chú, cũng như thêm nội dung khác vào ghi chú đó.

Người tham dự khác có nhìn thấy ghi chú mà tôi liên kết trên sự kiện lịch hay không?

Không. Theo mặc định, chỉ có bạn nhìn thấy mọi ghi chú bạn tạo và liên kết với một sự kiện trên lịch. Nếu bạn muốn cấp cho người tham dự cuộc họp quyền truy cập ghi chú đó, bạn có thể đính kèm một liên kết công khai đến ghi chú đótrong phần mô tả của sự kiện trên lịch hoặc chia sẻ ghi chú đó trực tiếp với họ trong Evernote.

Nếu tôi liên kết một ghi chú với một sự kiện lặp lại, ghi chú đó có tự động liên kết với mọi sự kiện liên quan không?

Không. Bạn phải tự liên kết ghi chú đó với từng sự kiện. Nếu một ghi chú từng được liên kết với một sự kiện lặp lại, bạn có thể bấm chuột vào sự kiện đó trong tiện ích lịch và chọn Tìm ghi chú liên quan để xem mọi ghi chú từng liên kết với sự kiện đó.

LANGUAGES_PRODUCT