Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn đáp ứng được điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản mới nhất là 10.37.3. Phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2022.

  Evernote cho Mac 10.37.3 hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đã tinh chỉnh giao diện của ứng dụng để nâng cao trải nghiệm trong lần đầu tiên khởi động.
  • Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến để giúp bạn sử dụng ứng dụng mà chỉ cần dùng bàn phím. Giờ đây, không cần chuột bạn cũng có thể cuộn xem ghi chú, mở và đóng trình soạn thảo, cũng như tương tác với nội dung.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản mới nhất là 10.37.3. Phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2022.

  Evernote cho Windows 10.37.3 hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến để giúp bạn sử dụng ứng dụng mà chỉ cần dùng bàn phím. Giờ đây, không cần chuột bạn cũng có thể cuộn xem ghi chú, mở và đóng trình soạn thảo, cũng như tương tác với nội dung.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản mới nhất là 10.32. Phát hành ngày 11 tháng 5 năm 2022.

  Evernote cho iOS 10.32 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Đã khắc phục

  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản mới nhất là 10.32. Phát hành ngày 11 tháng 5 năm 2022.

  Evernote cho Android 10.32 hiện có trên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Đã khắc phục

  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản mới nhất là 10.37.3. Phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2022.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Đã sửa lỗi

  • Nhiều bản sửa lỗi

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới