Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn hội đủ điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản gần đây nhất là 10.13.4 bản dựng 2607. Phát hành ngày 6 tháng 5 năm 2021.

  Evernote cho Mac 10.13.4 hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây bạn có nhiều lựa chọn để xuất ghi chú hơn, bao gồm chia tệp ENEX lớn thành nhiều tệp nhỏ, xuất ra dạng HTML và lựa chọn thuộc tính để xuất (chẳng hạn như thẻ, lời nhắc v.v.).
  • Giờ đây, bạn có thể bấm chuột phải vào các đề mục trong dải tiện ích (chẳng hạn như ghi chú, sổ tay và thẻ) để nhanh chóng xem thêm lựa chọn.
  • Bạn không còn phải nhập đúng chính xác dấu câu để có được kết quả tìm kiếm mình cần nữa. Ví dụ: khi bạn nhập "checkin" thì hệ thống sẽ trả về kết quả của các cụm từ "check-in", "check.in", "check_in" và "check'in".
  • Khách hàng Evernote Business có thể tìm kiếm nội dung bên trong các ghi chú dùng chung.
  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Đã khắc phục

  • Chúng tôi đang tiến sửa lỗi ghi chú thỉnh thoảng hiển thị trống không và bạn phải khởi động lại ứng dụng mới xem được nội dung ghi chú. Lỗi này chưa được xử lý triệt để nhưng không xuất hiện thường xuyên như trước nữa. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực xử lý lỗi này.
  • Nhiều bản sửa lỗi.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản gần đây nhất là 10.13.4 bản dựng 2560. Phát hành ngày 6 tháng 5 năm 2021.

  Evernote cho Windows 10.13.4 hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây bạn có nhiều lựa chọn để xuất ghi chú hơn, bao gồm chia tệp ENEX lớn thành nhiều tệp nhỏ, xuất ra dạng HTML và lựa chọn thuộc tính để xuất (chẳng hạn như thẻ, lời nhắc v.v.)
  • Giờ đây, bạn có thể bấm chuột phải vào các đề mục trong dải tiện ích (chẳng hạn như ghi chú, sổ tay và thẻ) để nhanh chóng xem thêm lựa chọn.
  • Bạn không còn phải nhập đúng chính xác dấu câu để có được kết quả tìm kiếm mình cần nữa. Ví dụ: khi bạn nhập "checkin" thì hệ thống sẽ trả về kết quả của các cụm từ "check-in", "check.in", "check_in" và "check'in".
  • Khách hàng Evernote Business có thể tìm kiếm nội dung bên trong các ghi chú dùng chung.
  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Đã khắc phục

  • Chúng tôi đang tiến sửa lỗi ghi chú thỉnh thoảng hiển thị trống không và bạn phải khởi động lại ứng dụng mới xem được nội dung ghi chú. Lỗi này chưa được xử lý triệt để nhưng không xuất hiện thường xuyên như trước nữa. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực xử lý lỗi này.
  • Nhiều bản sửa lỗi.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản gần đây nhất là 10.9. Phát hành ngày 28 tháng 4 năm 2021.

  Evernote cho iOS 10.9 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Đã sửa lỗi

  • Thỉnh thoảng, nếu bạn mở khóa iPad để trở lại xem Evernote trong chế độ Split View, việc nhấn nút mũi tên trở về sẽ chuyển bạn về lại cùng ghi chú thay vì về danh sách ghi chú
  • Nhiều bản sửa lỗi.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản gần đây nhất là 10.9. Phát hành ngày 3 tháng 5 năm 2021.

  Evernote cho Android 10.9 đang dần được đưa lên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Đã sửa lỗi

  • Sửa lỗi khi tải hình ảnh xuống thiết bị
  • Sửa lỗi thỉnh thoảng quá trình ghi âm không hoạt động đúng khi thiết bị tắt màn hình để vào chế độ chờ
  • Sửa một số lỗi quan trọng gây thoát ứng dụng
  • Thêm một số cải tiến về hiệu suất

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản gần đây nhất là 10.13.4. Phát hành ngày 6 tháng 5 năm 2021.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Mới

  • Bạn không còn phải nhập đúng chính xác dấu câu để có được kết quả tìm kiếm mình cần nữa. Ví dụ: khi bạn nhập "checkin" thì hệ thống sẽ trả về kết quả của các cụm từ "check-in", "check.in", "check_in" và "check'in".
  • Khách hàng Evernote Business có thể tìm kiếm nội dung bên trong các ghi chú dùng chung.
  • Cải thiện độ ổn định và hiệu suất.

  Đã khắc phục

  • Nhiều bản sửa lỗi.

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới