Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn đáp ứng được điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản mới nhất là 10.25.6. Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021.

  Evernote cho Mac 10.25.6 hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây, bạn có thể giao nhiệm vụ cho bất cứ ai có địa chỉ email – ngay cả khi người đó không phải là khách hàng Evernote. Người được giao nhiệm vụ sẽ thấy nhiệm vụ trên một trang web đặc biệt. Tại đây họ có thể đánh dấu (cũng như bỏ đánh dấu) hoàn thành mà không cần phải tạo tài khoản.
  • Chúng tôi rất tự hào về những hình nền mà chúng tôi cung cấp cho Trang chủ (một phần là vì chúng tôi tự chụp). Nhưng bạn có thể thích có nhiều tiện ích hơn thay vì hình nền. Giờ đây bạn có toàn quyền lựa chọn khi bấm vào Tùy chỉnh.

  Đã khắc phục

  • Chúng tôi đã tinh chỉnh một số thứ để ứng dụng chạy hiệu quả hơn. Có nghĩa là CPU của bạn sẽ không còn phải làm việc quá mức. Ai mà chẳng muốn như thế!
  • Sửa lỗi nếu bạn tham gia một sổ tay, rời khỏi sổ tay rồi tham gia lại sổ tay đó thì ứng dụng thông báo không tìm được sổ tay.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản mới nhất là 10.25.6. Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021.

  Evernote cho Windows 10.25.6 hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây, bạn có thể giao nhiệm vụ cho bất cứ ai có địa chỉ email – ngay cả khi người đó không phải là khách hàng Evernote. Người được giao nhiệm vụ sẽ thấy nhiệm vụ trên một trang web đặc biệt. Tại đây họ có thể đánh dấu (cũng như bỏ đánh dấu) hoàn thành mà không cần phải tạo tài khoản.
  • Chúng tôi rất tự hào về những hình nền mà chúng tôi cung cấp cho Trang chủ (một phần là vì chúng tôi tự chụp). Nhưng bạn có thể thích có nhiều tiện ích hơn thay vì hình nền. Giờ đây bạn có toàn quyền lựa chọn khi bấm vào Tùy chỉnh.

  Đã khắc phục

  • Chúng tôi đã tinh chỉnh một số thứ để ứng dụng chạy hiệu quả hơn. Có nghĩa là CPU của bạn sẽ không còn phải làm việc quá mức. Ai mà chẳng muốn như thế!
  • Sửa lỗi nếu bạn tham gia một sổ tay, rời khỏi sổ tay rồi tham gia lại sổ tay đó thì ứng dụng thông báo không tìm được sổ tay.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản mới nhất là 10.21. Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021.

  Evernote cho iOS 10.21 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi rất tự hào về những hình nền mà chúng tôi cung cấp cho Trang chủ (một phần là vì chúng tôi tự chụp). Nhưng bạn có thể thích có nhiều tiện ích hơn thay vì hình nền. Giờ đây bạn có toàn quyền lựa chọn khi nhấn vào Tùy chỉnh.
  • Giờ đây, bạn có thể giao nhiệm vụ cho bất cứ ai có địa chỉ email – ngay cả khi người đó không phải là khách hàng Evernote. Người được giao nhiệm vụ sẽ thấy nhiệm vụ trên một trang web đặc biệt. Tại đây họ có thể đánh dấu (cũng như bỏ đánh dấu) hoàn thành mà không cần phải tạo tài khoản.

  Đã sửa lỗi

  • Đã sửa lỗi nút "Lưu" thỉnh thoảng không hoạt động khi chụp lại ghi chú bằng camera.
  • Đã sửa lỗi tiện ích web clipper thỉnh thoảng không hoạt động khi chia sẻ từ ứng dụng Photos.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản mới nhất là 10.21. Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021.

  Evernote cho Android 10.21 đang dần được đưa lên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Hình nền giờ đây là lựa chọn không bắt buộc.
  • Giờ đây, bạn có thể giao nhiệm vụ cho người không phải khách hàng Evernote.

  Đã khắc phục

  • Sửa một số lỗi quan trọng gây thoát ứng dụng

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản mới nhất là 10.25.6. Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Mới

  • Giờ đây, bạn có thể giao nhiệm vụ cho bất cứ ai có địa chỉ email – ngay cả khi người đó không phải là khách hàng Evernote. Người được giao nhiệm vụ sẽ thấy nhiệm vụ trên một trang web đặc biệt. Tại đây họ có thể đánh dấu (cũng như bỏ đánh dấu) hoàn thành mà không cần phải tạo tài khoản.
  • Chúng tôi rất tự hào về những hình nền mà chúng tôi cung cấp cho Trang chủ (một phần là vì chúng tôi tự chụp). Nhưng bạn có thể thích có nhiều tiện ích hơn thay vì hình nền. Giờ đây bạn có toàn quyền lựa chọn khi bấm vào Tùy chỉnh.

  Đã khắc phục

  • Sửa lỗi nếu bạn tham gia một sổ tay, rời khỏi sổ tay rồi tham gia lại sổ tay đó thì ứng dụng thông báo không tìm được sổ tay.

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới