Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn đáp ứng được điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản gần đây nhất là 10.45.18. Phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2022.

  Evernote 10.45.18 cho Mac hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây, bạn có thể cho phép Evernote tự động chạy khi mở máy tính để nhanh chóng làm việc với ghi chú hơn nữa.
  • Trang chủ của Evernote là nơi lý tưởng để bạn bắt đầu ngày mới và giờ đây, bạn có thể đặt Trang chủ làm chế độ xem mặc định mỗi khi mở ứng dụng bằng một tùy chọn mới trong phần Cài đặt.
  • Việc tạo nhiệm vụ giờ đây đã dễ dàng hơn! Bạn chỉ cần nhập "()" vào một ghi chú, kèm theo văn bản cần thiết, rồi ứng dụng sẽ tự động chuyển nội dung đó thành nhiệm vụ.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản gần đây nhất là 10.45.18. Phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2022.

  Evernote 10.45.18 cho Windows hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Giờ đây, bạn có thể cho phép Evernote tự động chạy khi mở máy tính để nhanh chóng làm việc với ghi chú hơn nữa.
  • Trang chủ của Evernote là nơi lý tưởng để bạn bắt đầu ngày mới và giờ đây, bạn có thể đặt Trang chủ làm chế độ xem mặc định mỗi khi mở ứng dụng bằng một tùy chọn mới trong phần Cài đặt.
  • Việc tạo nhiệm vụ giờ đây đã dễ dàng hơn! Bạn chỉ cần nhập "()" vào một ghi chú, kèm theo văn bản cần thiết, rồi ứng dụng sẽ tự động chuyển nội dung đó thành nhiệm vụ.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản gần đây nhất là 10.40. Phát hành ngày 20 tháng 9 năm 2022.

  Evernote cho iOS 10.40 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Đã khắc phục

  • Nhiều bản sửa lỗi

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản gần đây nhất là 10.40. Phát hành ngày 20 tháng 9 năm 2022.

  Evernote cho Android 10.40 hiện có trên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Đã khắc phục

  • Nhiều bản sửa lỗi

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản gần đây nhất là 10.45.18. Phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2022.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Mới

  • Việc tạo nhiệm vụ giờ đây đã dễ dàng hơn! Bạn chỉ cần nhập "()" vào một ghi chú, kèm theo văn bản cần thiết, rồi ứng dụng sẽ tự động chuyển nội dung đó thành nhiệm vụ.

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới