Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn đáp ứng được điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản mới nhất là 10.48.4. Phát hành ngày 2 tháng 11 năm 2022.

  Evernote cho Mac 10.48.4 hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Việc đặt ngày đến hạn cho nhiệm vụ giờ đã nhanh hơn, do chúng tôi đã thêm lựa chọn "hôm nay" và "ngày mai" vào cửa sổ thông tin chi tiết về nhiệm vụ.
  • Xem thông tin tóm tắt về những tính năng tốt nhất đã được phát hành trong những tháng vừa qua trong Bài blog tóm tắt thông tin Qúy 3.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản mới nhất là 10.48.4. Phát hành ngày 2 tháng 11 năm 2022.

  Evernote cho Windows 10.48.4 hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Việc đặt ngày đến hạn cho nhiệm vụ giờ đã nhanh hơn, do chúng tôi đã thêm lựa chọn "hôm nay" và "ngày mai" vào cửa sổ thông tin chi tiết về nhiệm vụ.
  • Xem thông tin tóm tắt về những tính năng tốt nhất đã được phát hành trong những tháng vừa qua trong Bài blog tóm tắt thông tin Qúy 3.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản mới nhất là 10.43. Phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2022.

  Evernote cho iOS 10.43 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đang tận dụng iOS 16 mới bằng cách hỗ trợ các Tiện ích cho màn hình khoá. Giờ đây bạn có thể tránh những thứ gây phân tâm trên điện thoại và tập trung vào những gì bạn đang cần. Xem ghi chú gần đây nhất hoặc ba nhiệm vụ tiếp theo—mà không cần phải mở khoá điện thoại. Hoặc tạo một ghi chú, nhiệm vụ, bản quét mới, hay tìm kiếm chỉ bằng một lần nhấn. Chưa bao giờ việc truy cập thông tin quan trọng nhất với bạn lại nhanh thế, dễ dàng thế.
  • Chế độ cài đặt cho ghi chú mới: Chọn vị trí xuất hiện của con trỏ (ở phần nội dung hoặc ở phần tiêu đề) và cách hiển thị danh sách những việc đã hoàn thành.
  • Chúng tôi đã điều chỉnh để giúp khách hàng Personal, Professional và Teams có thể dễ dàng chia sẻ ghi chú được liên kết với sự kiện trên lịch cho tất cả những người tham gia cuộc họp.
  • Khi bạn chọn một sổ tay để xem khi không có mạng, quá trình tải xuống vẫn tiếp tục ngay cả khi Evernote đang chạy trong chế độ nền.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản mới nhất là 10.43. Phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2022.

  Evernote cho Android 10.43 hiện có trên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chế độ cài đặt cho ghi chú mới: Chọn vị trí xuất hiện của con trỏ (ở phần nội dung hoặc ở phần tiêu đề) và cách hiển thị danh sách những việc đã hoàn thành.
  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng chia sẻ ghi chú liên kết với sự kiện trên lịch cho mọi người dự họp.
  • Khi bạn chọn một sổ tay để xem khi không có mạng, quá trình tải xuống vẫn tiếp tục ngay cả khi Evernote đang chạy trong chế độ nền.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản mới nhất là 10.48.4. Phát hành ngày 2 tháng 11 năm 2022.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Mới

  • Việc đặt ngày đến hạn cho nhiệm vụ giờ đã nhanh hơn, do chúng tôi đã thêm lựa chọn "hôm nay" và "ngày mai" vào cửa sổ thông tin chi tiết về nhiệm vụ.
  • Xem thông tin tóm tắt về những tính năng tốt nhất đã được phát hành trong những tháng vừa qua trong Bài blog tóm tắt thông tin Qúy 3.

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới