Ghi chú phát hành của Evernote

Ghi chú phát hành của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Ghi chú phát hành của Evernote

Chọn một hệ điều hành bên dưới để xem ghi chú phát hành mới nhất. Để tìm số phiên bản của ứng dụng, hãy truy cập Xác định phiên bản ứng dụng. Để tìm hiểu về cách Evernote triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng, lúc nào thì bạn đáp ứng được điều kiện để được cập nhật, cũng như cách cập nhật ứng dụng Evernote của bạn, hãy truy cập Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Mac

  Phiên bản mới nhất là 10.28.3. Phát hành ngày 4 tháng 1 năm 2021.

  Evernote cho Mac 10.28.3 hiện có trên App Store của Mac, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của các bạn! Giờ đây, bạn sẽ CHỈ nhìn thấy nhiệm vụ được giao cho bạn hoặc những nhiệm vụ mà bạn đã tạo nhưng chưa giao cho người khác khi bấm vào Nhiệm vụ của tôi trong chế độ xem Nhiệm vụ. Nhờ vậy bạn sẽ dễ tập trung vào những việc cần hoàn thành hơn.

  Đã khắc phục

  • Khi bạn tạo một ghi chú liên kết với một sự kiện trên lịch, ghi chú đó ban đầu sẽ chứa một nhiệm vụ trống. Tuy nhiên những nhiệm vụ chỉ để giữ chỗ này cũng xuất hiện trong chế độ xem Nhiệm vụ, làm rối rắm thông tin, do đó chúng tôi đã khắc phục lỗi này.
  • Giờ đây, bạn có thể bấm vào một đường liên kết trong nhiệm vụ để mở ghi chú trong Evernote – giúp bạn dễ dàng tiếp tục công việc hơn.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Phiên bản mới nhất là 10.28.3. Phát hành ngày 4 tháng 1 năm 2021.

  Evernote cho Windows 10.28.3 hiện có trên Windows Store, hoặc có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang chạy một phiên bản tải trực tiếp, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của các bạn! Giờ đây, bạn sẽ CHỈ nhìn thấy nhiệm vụ được giao cho bạn hoặc những nhiệm vụ mà bạn đã tạo nhưng chưa giao cho người khác khi bấm vào Nhiệm vụ của tôi trong chế độ xem Nhiệm vụ. Nhờ vậy bạn sẽ dễ tập trung vào những việc cần hoàn thành hơn.

  Đã khắc phục

  • Khi bạn tạo một ghi chú liên kết với một sự kiện trên lịch, ghi chú đó ban đầu sẽ chứa một nhiệm vụ trống. Tuy nhiên những nhiệm vụ chỉ để giữ chỗ này cũng xuất hiện trong chế độ xem Nhiệm vụ, làm rối rắm thông tin, do đó chúng tôi đã khắc phục lỗi này.
  • Giờ đây, bạn có thể bấm vào một đường liên kết trong nhiệm vụ để mở ghi chú trong Evernote – giúp bạn dễ dàng tiếp tục công việc hơn.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Windows.

 • iOS

  Phiên bản mới nhất là 10.24. Phát hành ngày 5 tháng 1 năm 2022.

  Evernote cho iOS 10.24 hiện có trên App Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của các bạn! Giờ đây, bạn sẽ CHỈ nhìn thấy nhiệm vụ được giao cho bạn hoặc những nhiệm vụ mà bạn đã tạo nhưng chưa giao cho người khác khi bấm vào Nhiệm vụ của tôi trong chế độ xem Nhiệm vụ. Nhờ vậy bạn sẽ dễ tập trung vào những việc cần hoàn thành hơn.
  • Chúng tôi đã bổ sung một biểu tượng để giúp bạn dễ nhận biết sổ tay mặc định hơn. Biểu tượng sẽ xuất hiện ở tất cả những nơi thường dùng để chọn sổ tay, chẳng hạn như danh sách sổ tay hoặc khi di chuyển một ghi chú. Thay đổi dù nhỏ nhưng hữu ích.
  • Chúng tôi đã tinh chỉnh một số thứ để bạn dễ thấy menu trượt ra (phần cuối màn hình) trên iPad.
  • Chúng tôi đã điều chỉnh một số thứ bên trong để tăng tốc độ nạp bảng điều khiển Trang chủ.

  Đã sửa lỗi

  • Khi bạn tạo một ghi chú liên kết với một sự kiện trên lịch, ghi chú đó ban đầu sẽ chứa một nhiệm vụ trống. Tuy nhiên những nhiệm vụ chỉ để giữ chỗ này cũng xuất hiện trong chế độ xem Nhiệm vụ, làm rối rắm thông tin, do đó chúng tôi đã khắc phục lỗi này.
  • Giờ đây, bạn có thể nhấn vào một đường liên kết trong nhiệm vụ để mở ghi chú trong Evernote – giúp bạn dễ dàng tiếp tục công việc hơn.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho iOS.

 • Android

  Phiên bản mới nhất là 10.24. Phát hành ngày 5 tháng 1 năm 2022.

  Evernote cho Android 10.24 đang dần được đưa lên Play Store. Nếu bạn có bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng, bạn không cần làm gì cả. Sẽ sớm có một bản cập nhật tự động.

  Mới

  • Bổ sung thẻ Nhiệm vụ của tôi vào chế độ xem Nhiệm vụ.
  • Bổ sung biểu tượng để đánh dấu sổ tay mặc định.
  • Điều chỉnh để menu trượt ra trên máy tính bảng trở nên dễ thấy hơn.
  • Rút ngắn thời gian nạp Trang chủ.

  Đã khắc phục

  • Nhiệm vụ giữ chỗ trong ghi chú trên lịch không còn xuất hiện trong chế độ xem Nhiệm vụ nữa.
  • Giờ đây bạn có thể bấm vào đường liên kết đến các ghi chú trong Evernote ngay trong dòng tiêu đề của nhiệm vụ.

  Để xem các phiên bản ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote cho Android.

 • Web

  Phiên bản mới nhất là 10.28.3. Phát hành ngày 4 tháng 1 năm 2021.

  Evernote Web tự động cập nhật. Bạn không cần phải làm gì cả.

  Mới

  • Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của các bạn! Giờ đây, bạn sẽ CHỈ nhìn thấy nhiệm vụ được giao cho bạn hoặc những nhiệm vụ mà bạn đã tạo nhưng chưa giao cho người khác khi bấm vào Nhiệm vụ của tôi trong chế độ xem Nhiệm vụ. Nhờ vậy bạn sẽ dễ tập trung vào những việc cần hoàn thành hơn.

  Đã khắc phục

  • Khi bạn tạo một ghi chú liên kết với một sự kiện trên lịch, ghi chú đó ban đầu sẽ chứa một nhiệm vụ trống. Tuy nhiên những nhiệm vụ chỉ để giữ chỗ này cũng xuất hiện trong chế độ xem Nhiệm vụ, làm rối rắm thông tin, do đó chúng tôi đã khắc phục lỗi này.
  • Giờ đây, bạn có thể bấm vào một đường liên kết trong nhiệm vụ để mở ghi chú trong Evernote – giúp bạn dễ dàng tiếp tục công việc hơn.

  Để xem các ghi chú phát hành trước đó, hãy xem bài viết Các phiên bản ghi chú phát hành trước đó của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ghi chú phát hành
 • nhật ký thay đổi
 • tính năng mới
 • phiên bản mới