Việc cần làm nếu tính năng Đăng nhập bằng Apple không hoạt động

Việc cần làm nếu tính năng Đăng nhập bằng Apple không hoạt động
< Trước / Tiếp theo >

Việc cần làm nếu tính năng Đăng nhập bằng Apple không hoạt động

Nếu bạn tạm thời gặp vấn đề khi đăng nhập vào Evernote bằng Apple ID, hãy làm theo hướng dẫn sau để đăng nhập vào tài khoản.

Bước 1. Tạo mật khẩu Evernote cho tài khoản.

Để cài đặt mật khẩu Evernote, hãy làm theo những bước sau đây:

 1. Bấm vào đây để truy cập trang "Quên mật khẩu" và yêu cầu mật khẩu.
 2. Nhập địa chỉ email Apple ID của bạn hoặc địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân (nếu bạn chọn ẩn địa chỉ email của mình).
 3. Kiểm tra hộp thư đến để nhận email hướng dẫn cài đặt mật khẩu Evernote.

Việc tạo mật khẩu Evernote sẽ không ảnh hưởng đến mật khẩu Apple ID của bạn.

Bước 2. Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Evernote của bạn

Sau khi đặt mật khẩu Evernote, bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email (hoặc địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân) và mật khẩu Evernote đã tạo.

Làm thế nào để tìm địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân được liên kết với tài khoản Evernote của tôi nếu tôi chọn ẩn địa chỉ email của mình?

Để tìm địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào trang web Apple ID.
 2. Trong phần "Bảo mật", bên dưới mục "Ứng dụng & trang web sử dụng Apple ID", hãy bấm vào Quản lý ....
 3. Bấm vào Evernote trong danh sách ứng dụng.
 4. Xem địa chỉ email của bạn trong phần "Ẩn email của tôi". Địa chỉ có đuôi là @privaterelay.appleid.com.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • đăng nhập bằng apple
 • đăng nhập bằng apple
 • tiếp tục bằng apple
 • đăng nhập apple