Tùy chỉnh Màn hình chính

Tùy chỉnh Màn hình chính
< Trước / Tiếp theo >

Tùy chỉnh Màn hình chính

Điều chỉnh Trang chủ trong Evernote

Trang chủ cho phép bạn điều chỉnh chế độ xem để làm nổi bật những thông tin bạn cần, nhờ đó bạn luôn có thể nhìn thấy chính xác những gì bạn muốn, theo cách bạn muốn. Chế độ tùy chỉnh có sẵn cho khách hàng của Evernote Premium và Business, bao gồm những tính năng:

 • Thay đổi ảnh nền
 • Thêm và xóa tiện ích
 • Điều chỉnh bố cục của tiện ích (chỉ có trên máy tính và web)

Để xem thông tin tổng quan về Trang chủ, hãy truy cập Tổng quan về Trang chủ.

Thay đổi ảnh nền

Bạn có thể chọn một ảnh trong thư viện ảnh của chúng tôi, hoặc tải ảnh của bạn lên. Nếu bạn chọn tải ảnh lên, cỡ ảnh mà chúng tôi đề xuất là 2000 x 1280 px. Bạn có thể tải tệp .jpg hoặc .png có kích thước tối đa 5 MB. Để thay đổi ảnh nền, hãy làm theo các bước bên dưới, tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào nút "Đổi nền".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấp vào Chọn.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào nút "Đổi nền".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấp vào Chọn.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấn vào Xong.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấn vào Xong.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào nút "Đổi nền".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấp vào Chọn.

Thêm tiện ích

Vì bạn là khách hàng Evernote Premium hoặc Business nên bạn có thể sử dụng thêm tiện ích. Để thêm tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng nằm cạnh một tiện ích hiện có trong phần "Tiện ích hiện có".
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng nằm cạnh một tiện ích hiện có trong phần "Tiện ích hiện có".
 • Web

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.

Xóa tiện ích

Để xóa tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu trừ cạnh một tiện ích nằm trong danh sách tiện ích.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu trừ cạnh một tiện ích nằm trong danh sách tiện ích.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.

Sắp xếp lại tiện ích

Bạn có thể sắp xếp lại tiện ích theo thứ tự mà bạn thích. Bố cục tiện ích trong ứng dụng trên máy tính sẽ được đồng bộ hóa sang ứng dụng trên Mac, Windows và Web.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo nút di chuyển có biểu tượng 3 dòng kẻ nằm ở bên phải của tiện ích để di chuyển tiện ích đó lên vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trong danh sách.

  Lưu ý: Tiện ích sẽ xuất hiện trên Trang chủ theo thứ tự được sắp xếp tại màn hình này (từ trên xuống dưới).

 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo nút di chuyển có biểu tượng 3 dòng kẻ nằm ở bên phải của tiện ích để di chuyển tiện ích đó lên vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trong danh sách.

  Lưu ý: Tiện ích sẽ xuất hiện trên Trang chủ theo thứ tự được sắp xếp tại màn hình này (từ trên xuống dưới).

 • Web

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.

Thay đổi kích thước của tiện ích

Lựa chọn này chỉ có trong phiên bản Mac, Windows và Web.

Có thể thay đổi kích thước của tiện ích thành nhỏ, vừa và lớn. Không thể thay đổi kích thước của tiện ích theo chiều dọc và không thể thay đổi kích thước trên thiết bị di động. Để thay đổi kích thước của tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, nhấp vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi màn hình mặc định được mở ra mỗi lần tôi khởi động Evernote được không?

Theo mặc định, Trang chủ sẽ xuất hiện khi bạn mở Evernote cho iOS, Android hoặc Web. Khi bạn mở Evernote cho Mac hoặc Windows, bạn sẽ thấy màn hình mà bạn xem trong lần sử dụng Evernote trước đó.

Tôi có thể tắt tính năng Trang chủ không?

Không.

Các thông tin tùy chỉnh Trang chủ có được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của tôi không?

Có. Chế độ tùy chỉnh Trang chủ trên máy tính sẽ được đồng bộ hóa sang Mac, Windows và Web. Chế độ tùy chỉnh Trang chủ trên thiết bị di động có thể sẽ khác và sẽ được đồng bộ hóa sang iOS và Android.

Tôi có thể sao tiện ích ra thành nhiều bản không? Ví dụ: sử dụng hai tiện ích giấy nháp cùng lúc?

Không. Tại một thời điểm, Trang chủ chỉ hỗ trợ một phiên bản của mỗi loại tiện ích.

Tôi có thể xóa ảnh nền không?

Không. Bạn không cần phải sử dụng ảnh nền riêng, nhưng cũng không thể xóa hẳn ảnh nền đi được.

Tôi có thể thay đổi màu của giấy nháp không?

Không. Giấy nháp chỉ có màu vàng.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • bảng điều khiển
 • bảng điều khiển