Tùy chỉnh Màn hình chính

Tùy chỉnh Màn hình chính
< Trước / Tiếp theo >

Tùy chỉnh Màn hình chính

Điều chỉnh Trang chủ trong Evernote

Bạn có thể điều chỉnh Trang chủ để làm nổi bật những thông tin cần thiết, nhờ đó bạn luôn có thể nhìn thấy chính xác thông tin mình cần, theo cách bạn muốn. Khả năng tùy chỉnh chỉ có sẵn cho khách hàng sử dụng thuê bao Evernote Premium, Personal, Professional, Teams (khác nhau tùy gói thuê bao) và bao gồm những tính năng:

 • Thay đổi hoặc xóa ảnh nền
 • Thêm, xóa và sắp xếp tiện ích
 • Thay đổi kích thước của tiện ích (chỉ có trên máy tính và web)
 • Xem đúng ghi chú bạn muốn trên Trang chủ nhờ tiện ích ghi chú đã lọc
 • Thêm nhiều phiên bản của một số tiện ích (chỉ có trong thuê bao Professional và Teams)
 • Thay đổi màu sắc và tiêu đề của tập giấy nháp

Để xem thông tin tổng quan về Trang chủ, hãy truy cập Tổng quan về Trang chủ.

Thay đổi ảnh nền

Bạn có thể chọn một ảnh trong thư viện ảnh của chúng tôi, hoặc tải ảnh của bạn lên. Nếu bạn chọn tải ảnh lên, cỡ ảnh mà chúng tôi đề xuất là 2000 x 1280 px. Bạn có thể tải tệp .jpg hoặc .png có kích thước tối đa 5 MB. Để thay đổi ảnh nền, hãy làm theo các bước bên dưới, tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút "Thay đổi".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên, rồi bấm vào Chọn.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút "Thay đổi".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên, rồi bấm vào Chọn.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút "Thay đổi".
  3. Chọn hoặc tải hình ảnh lên, rồi bấm vào Chọn.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Xóa ảnh nền

Để xóa ảnh nền, hãy làm theo các bước sau tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút gạt màu xanh lục nằm cạnh "Hình nền" để tắt.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút gạt màu xanh lục nằm cạnh "Hình nền" để tắt.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Bấm vào nút gạt màu xanh lục nằm cạnh "Kèm hình nền" để tắt.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào Đổi nền.
  3. Bấm vào nút gạt màu xanh lục nằm cạnh "Kèm hình nền" để tắt.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào nút gạt màu xanh lục nằm cạnh "Hình nền" để tắt.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Thêm tiện ích

Vì bạn là khách hàng sử dụng thuê bao Evernote Premium, Personal hoặc Teams nên bạn có thể sử dụng thêm tiện ích. Để thêm tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng nằm cạnh một tiện ích hiện có trong phần "Tiện ích hiện có".
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng nằm cạnh một tiện ích hiện có trong phần "Tiện ích hiện có".
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo một tiện ích từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Xóa tiện ích

Để xóa tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu trừ cạnh một tiện ích nằm trong danh sách tiện ích.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu trừ cạnh một tiện ích nằm trong danh sách tiện ích.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào dấu "x" ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Sắp xếp lại tiện ích

Bạn có thể sắp xếp lại tiện ích theo thứ tự mà bạn thích. Bố cục tiện ích trong ứng dụng trên máy tính sẽ được đồng bộ hóa sang ứng dụng trên Mac, Windows và Web.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo nút di chuyển có biểu tượng 3 dòng kẻ nằm ở bên phải của tiện ích để di chuyển tiện ích đó lên vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trong danh sách.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Lưu ý: Tiện ích sẽ xuất hiện trên Trang chủ theo thứ tự được sắp xếp tại màn hình này (từ trên xuống dưới).

 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo nút di chuyển có biểu tượng 3 dòng kẻ nằm ở bên phải của tiện ích để di chuyển tiện ích đó lên vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trong danh sách.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Lưu ý: Tiện ích sẽ xuất hiện trên Trang chủ theo thứ tự được sắp xếp tại màn hình này (từ trên xuống dưới).

 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo và thả tiện ích theo thứ tự bạn muốn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Thay đổi kích thước của tiện ích

Lựa chọn này chỉ có trong phiên bản Mac, Windows và Web.

Có thể thay đổi kích thước của tiện ích thành nhỏ, vừa và lớn. Không thể thay đổi kích thước của tiện ích theo chiều dọc và không thể thay đổi kích thước trên thiết bị di động. Để thay đổi kích thước của tiện ích, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Di chuyển chuột lên trên tiện ích và chọn một kích thước nằm ở góc dưới cùng bên phải.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Thiết lập chế độ xem ghi chú tùy ý bạn

Là khách hàng của Evernote Personal, Professional hoặc Teams, bạn có thể dùng các tiện ích ghi chú đã lọc để cho hiện chính xác những ghi chú bạn muốn dựa trên tiêu chí bạn chọn. Để tìm hiểu thêm về bộ lọc tìm kiếm, hãy xem bài viết Lọc danh sách ghi chú.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo tiện ích ghi chú đã lọc từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Trong cửa sổ "Thiết lập bộ lọc", hãy đổi tên tiện ích rồi chọn bộ lọc trong số các lựa chọn được cung cấp.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Để chỉnh sửa bộ lọc, hãy bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi chọn Chỉnh sửa bộ lọc.

 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo tiện ích ghi chú đã lọc từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Trong cửa sổ "Thiết lập bộ lọc", hãy đổi tên tiện ích rồi chọn bộ lọc trong số các lựa chọn được cung cấp.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Để chỉnh sửa bộ lọc, hãy bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi chọn Chỉnh sửa bộ lọc.

 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào biểu tượng dấu cộng cạnh "Ghi chú đã lọc" trong phần "Tiện ích có sẵn".
  3. Đặt tên cho tiện ích rồi chọn bộ lọc trong số các lựa chọn được cung cấp.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Để chỉnh sửa bộ lọc, hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa (cây bút chì) bên cạnh tiện ích trên màn hình Tùy chỉnh.

 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào biểu tượng dấu cộng cạnh "Ghi chú đã lọc" trong phần "Tiện ích có sẵn".
  3. Đặt tên cho tiện ích rồi chọn bộ lọc trong số các lựa chọn được cung cấp.
  4. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Để chỉnh sửa bộ lọc, hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa (cây bút chì) bên cạnh tiện ích trên màn hình Tùy chỉnh.

 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Kéo tiện ích ghi chú đã lọc từ bên phải và thả vào một ô tiện ích.
  3. Trong cửa sổ "Thiết lập bộ lọc", hãy đổi tên tiện ích rồi chọn bộ lọc trong số các lựa chọn được cung cấp.
  4. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  Để chỉnh sửa bộ lọc, hãy bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi chọn Chỉnh sửa bộ lọc.

Thay đổi màu sắc và tiêu đề của tập giấy nháp

Vì bạn là khách hàng sử dụng thuê bao Evernote Premium, Personal, Professional hoặc Teams nên bạn có thể thay đổi màu sắc và tiêu đề của (các) tiện ích tập giấy nháp.

Để thay đổi màu sắc và tiêu đề của (các) tiện ích tập giấy nháp, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào biểu tượng bút chì trong tiện ích tập giấy nháp để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Windows

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào biểu tượng bút chì trong tiện ích tập giấy nháp để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • iOS

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng bút chì trong tiện ích tập giấy nháp để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.

  HOẶC

  1. Trong tiện ích tập giấy nháp, nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải.
  2. Chọn Chỉnh sửa tiện ích để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
 • Android

  1. Trên Trang chủ, nhấn vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấn vào biểu tượng bút chì trong tiện ích tập giấy nháp để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

  HOẶC

  1. Trong tiện ích tập giấy nháp, nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải.
  2. Chọn Chỉnh sửa tiện ích để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
  3. Nhấn vào Xong để lưu thông tin thay đổi.
 • Web

  1. Trên Trang chủ, bấm vào nút Tùy chỉnh nằm ở góc trên cùng bên phải.
  2. Bấm vào biểu tượng bút chì trong tiện ích tập giấy nháp để chỉnh sửa tiêu đề và chọn trong số bốn màu có sẵn.
  3. Bấm vào Xong để lưu thông tin thay đổi.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi màn hình mặc định được hiển thị mỗi lần tôi khởi động Evernote hay không?

Theo mặc định, Trang chủ sẽ xuất hiện khi bạn mở Evernote cho iOS, Android hoặc Web. Khi bạn mở Evernote cho Mac hoặc Windows, bạn sẽ thấy màn hình mà bạn xem trong lần sử dụng Evernote trước đó.

Tôi có thể tắt tính năng Trang chủ không?

Không.

Các thông tin tùy chỉnh Trang chủ có được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của tôi không?

Có. Chế độ tùy chỉnh Trang chủ trên máy tính sẽ được đồng bộ hóa sang Mac, Windows và Web. Chế độ tùy chỉnh Trang chủ trên thiết bị di động có thể sẽ khác và sẽ được đồng bộ hóa sang iOS và Android.

Tôi có thể sao tiện ích ra thành nhiều bản không? Ví dụ: sử dụng hai tiện ích giấy nháp cùng lúc?

Khách hàng sử dụng Evernote Professional hoặc Teams có thể dùng nhiều tiện ích cho tập giấy nháp, ghi chú đã ghim và ghi chú đã lọc. Chỉ cần thêm bản sao của tiện ích trong bảng điều khiển Tùy chỉnh.

Tôi có thể dùng một lệnh tìm kiếm đã lưu mà tôi đang có cho tiện ích ghi chú đã lọc không?

Có. Trên màn hình "Thiết lập bộ lọc", hãy bấm vào Sử dụng lệnh tìm kiếm đã lưu rồi chọn lệnh tìm kiếm mà bạn muốn sử dụng. Lưu ý là nếu bạn thay đổi tiêu chí cho lệnh tìm kiếm đã lưu trong cửa sổ này, thay đổi đó sẽ không được đưa vào trong lệnh tìm kiếm đó. Tương tự, nếu bạn thay đổi tiêu chí cho lệnh tìm kiếm đã lưu ở bên ngoài tiện ích ghi chú đã lọc, thay đổi đó sẽ không được áp dụng cho tiện ích đó.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • bảng điều khiển
 • bảng điều khiển