Lưu thông tin thay đổi vào ghi chú

Lưu thông tin thay đổi vào ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Lưu thông tin thay đổi vào ghi chú

Trong hầu hết trường hợp, những thay đổi bạn thực hiện với ghi chú được lưu tự động. Tuy nhiên, có một ít khác biệt nhỏ giữa ứng dụng Evernote cho máy tính với ứng dụng cho thiết bị di động. Ngoài ra, xin lưu ý là Evernote chỉ có thể đồng bộ hóa những thay đổi đã lưu khi bạn nối mạng.

 • Mac

  Thay đổi bạn thực hiện với một ghi chú được đồng bộ hóa tự động theo định kỳ. Để đồng bộ hóa ngay lập tức, trong phiên bản cũ của Evernote cho Mac, hãy bấm vào nút đồng bộ hóa ở phía trên cùng của ứng dụng.

  Lưu ý: Chế độ đồng bộ ngay lập tức theo yêu cầu hiện không có trong phiên bản mới của Evernote cho Mac vì mọi thay đổi đều sẽ tự động được lưu lại. Bạn sẽ thấy dòng chữ "Đã lưu mọi thay đổi" ở góc dưới cùng bên phải của Evernote khi nội dung thay đổi đã được lưu lại.

 • Windows

  Thay đổi bạn thực hiện với một ghi chú được đồng bộ hóa tự động theo định kỳ. Để đồng bộ hóa ngay lập tức, hãy bấm vào nút đồng bộ hóa ở phía trên cùng của ứng dụng.

  Lưu ý: Chế độ đồng bộ ngay lập tức theo yêu cầu hiện không có trong phiên bản mới của Evernote cho Windows vì mọi thay đổi đều sẽ tự động được lưu lại. Bạn sẽ thấy dòng chữ "Đã lưu mọi thay đổi" ở góc dưới cùng bên phải của Evernote khi nội dung thay đổi đã được lưu lại.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  The new Evernote for iOS

  Sau khi chỉnh sửa một ghi chú, hãy nhấn vào dấu kiểm màu xanh lục ở góc trên cùng phía bên trái để lưu thông tin thay đổi.

  Older version of Evernote for iOS

  Thoát khỏi ghi chú đó bằng cách nhấn vào mũi tên lùi để lưu thông tin thay đổi.

  Lưu ý: Nếu dùng Evernote trên iPad trong chế độ chia đôi màn hình, một bên là danh sách ghi chú, một bên là nội dung ghi chú, bạn có thể dễ dàng chuyển sang một ghi chú khác để lưu thông tin thay đổi.

 • Android

  Thoát khỏi ghi chú đó bằng cách nhấn vào mũi tên lùi để lưu thông tin thay đổi.

 • Web

  Thông tin thay đổi đối với một ghi chú được lưu tự động.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • đồng bộ hóa