Đăng nhập Evernote bằng Apple

Đăng nhập Evernote bằng Apple
< Trước / Tiếp theo >

Đăng nhập Evernote bằng Apple

Trang đăng nhập của Evernote Web

Nếu bạn có một Apple ID, bạn có thể dùng để đăng nhập vào Evernote. Đăng nhập bằng Apple ID giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng truy cập ghi chú hơn. Bạn vẫn có thể dùng Evernote như thông thường. Đăng nhập bằng Apple chỉ là một lựa chọn và cũng không phải là bắt buộc phải có mới dùng được Evernote. Đó chỉ là một cách khác để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Để tìm hiểu thêm về tính năng Đăng nhập bằng Apple, hãy truy cập Đăng nhập bằng Apple là gì? trong trang Hỗ trợ của Apple.

Tạo tài khoản Evernote mới

Miễn là địa chỉ email Apple ID của bạn không liên kết với một tài khoản Evernote hiện tại, chỉ cần mở Evernote, bấm vào Tiếp tục bằng Apple, rồi đăng nhập bằng Apple ID của bạn. Một tài khoản Evernote mới sẽ tự động được tạo.

Ngay cả khi dùng tính năng Đăng nhập bằng Apple, bạn vẫn có thể tạo mật khẩu Evernote bằng cách yêu cầu tại đây. Như vậy, bạn sẽ có thêm một cách để đăng nhập, cũng như có khả năng đăng nhập vào các ứng dụng chưa hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Apple (xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết danh sách những ứng dụng này). Việc tạo mật khẩu Evernote sẽ không ảnh hưởng đến mật khẩu Apple ID của bạn.

Liên kết Apple ID của bạn với tài khoản Evernote hiện có

Để dùng tính năng Đăng nhập bằng Apple trên một tài khoản Evernote hiện có, địa chỉ email trên tài khoản Evernote của bạn phải khớp chính xác với địa chỉ email dùng cho Apple ID.

 • Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản Evernote trùng với địa chỉ email dùng để đăng ký Apple ID

  Sau khi chọn Tiếp tục bằng Apple trên màn hình đăng nhập, chỉ cần đăng nhập bằng Apple ID. Evernote sẽ so khớp hai địa chỉ email và liên kết Apple ID với tài khoản Evernote hiện tại của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn ẩn địa chỉ email trong quá trình này, Evernote sẽ không thể so khớp Apple ID và tài khoản hiện tại của bạn được và bạn sẽ vô tình tạo một tài khoản mới hoàn toàn.

 • Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản Evernote không trùng với địa chỉ email dùng để đăng ký Apple ID

  Evernote sẽ không thể tự động liên kết những tài khoản của bạn được. Trước khi thử dùng tính năng Đăng nhập bằng Apple, hãy cập nhật địa chỉ email trên tài khoản Evernote (trong phần cài đặt tài khoản) để so khớp với địa chỉ email dùng để đăng ký Apple ID.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập bằng Apple nhưng bây giờ lại không thấy ghi chú của mình trong Evernote. Đã xảy ra chuyện gì?

Nếu bạn chọn ẩn địa chỉ email của mình, thì bạn sẽ tạo một tài khoản mới, riêng biệt với tài khoản Evernote hiện tại của bạn. Nếu bạn không chọn ẩn địa chỉ email, bạn có thể vô tình đăng nhập vào một tài khoản cũ hoặc tạo một tài khoản mới khác.

Hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản để kiểm tra địa chỉ email và thông tin ngày tháng trong mục "Thành viên từ" để biết là bạn có đăng nhập vào đúng tài khoản hay không.

Tại sao tôi lại gặp thông báo lỗi "Không thể liên kết" khi dùng tính năng Đăng nhập bằng Apple?

Thông báo lỗi này xuất hiện khi tài khoản của bạn có cài đặt tính năng xác minh hai bước vì tính năng này không cho phép thực hiện liên kết. Để xử lý vấn đề này, hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản, tắt tính năng xác minh hai bước trên tài khoản Evernote của bạn, sau đó đăng xuất ra và thử đăng nhập vào lại bằng tính năng Đăng nhập bằng Apple.

Để tiếp tục sử dụng tính năng xác minh hai bước khi đăng nhập vào Evernote, đừng quên bật tính năng này trên Apple ID của bạn. Khi bật tính năng này trên Apple ID, mỗi lần bạn chọn Đăng nhập bằng Apple, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện quy trình xác minh hai bước của Apple.

Làm cách nào để đặt mật khẩu Evernote khi sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Apple?

Để đặt mật khẩu Evernote cho tài khoản, hãy chuyển đến phần này. Nhập địa chỉ email bạn dùng để đăng ký Apple ID hoặc địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân (nếu bạn chọn ẩn địa chỉ email). Bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn đặt mật khẩu mới. Việc tạo mật khẩu Evernote sẽ không làm ảnh hưởng đến mật khẩu Apple ID của bạn.

Sau khi đặt mật khẩu Evernote, bạn có thể đăng nhập vào Evernote bằng cách sử dụng nút Tiếp tục bằng Apple hoặc bằng cách nhập địa chỉ email (hoặc địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân) và mật khẩu Evernote mà bạn đã tạo.

Làm thế nào để tìm địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân được liên kết với tài khoản Evernote của tôi nếu tôi chọn ẩn địa chỉ email của mình?

Để tìm địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào trang web Apple ID.
 2. Trong phần "Bảo mật", mục "Đăng nhập bằng Apple", bấm vào Quản lý ứng dụng & trang web....
 3. Bấm vào Evernote trong danh sách ứng dụng.
 4. Xem địa chỉ email của bạn trong phần "Ẩn email của tôi". Địa chỉ có đuôi là @privaterelay.appleid.com.

Nếu không thấy Evernote khi làm theo các bước đã nêu, thì có lẽ trước đây bạn đã chọn "Ngưng sử dụng Apple ID" nên địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân được liên kết với Evernote không còn hoạt động nữa. Trong trường hợp này, hãy chuyển đến màn hình đăng nhập của Evernote và bấm vào Tiếp tục bằng Apple để bật lại tính năng này. Thao tác này sẽ đăng nhập bạn vào lại cùng tài khoản. Sau đó, bạn có thể tìm địa chỉ email trên trang "Thông tin tóm tắt về tài khoản" trong phần cài đặt tài khoản.

Tôi có thể dùng địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân mà Apple cấp để đăng nhập vào Evernote không?

Được. Nếu đã dùng địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân để tạo mật khẩu Evernote, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân vào trường email trên màn hình đăng nhập của Evernote, rồi nhập mật khẩu Evernote mà bạn đã tạo.

Nếu bạn chưa tạo mật khẩu Evernote nhưng muốn tạo mật khẩu này để sử dụng trong tương lai, hãy yêu cầu mật khẩu Evernote tại đây. Việc tạo mật khẩu Evernote không làm ảnh hưởng đến mật khẩu Apple ID của bạn.

Apple có thể xem thông tin đăng nhập Evernote, tìm ghi chú hoặc sử dụng ghi chú của tôi để phân phát quảng cáo có chủ đích hay không?

Không. Khi bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Apple, bạn chỉ cho phép Evernote xem các thông tin liên quan đến Apple ID của bạn, chẳng hạn như thông tin cơ bản của hồ sơ. Apple không có quyền truy cập vào tài khoản Evernote của bạn.

Sau khi bật tính năng Đăng nhập bằng Apple thì có phải tôi chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản bằng cách này?

Không. Bạn có thể đăng nhập bằng Apple ID hoặc bằng tài khoản Evernote (nếu có đặt mật khẩu). Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng một số ứng dụng hoặc tính năng tích hợp của Evernote không hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Apple, chẳng hạn như Web Clipper hoặc Evernote Legacy.

Tôi có thể sử dụng tính năng xác minh hai bước khi đăng nhập bằng Apple không?

Được, nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước trên Apple ID của bạn.

Tôi có thể dùng một Apple ID để đăng nhập vào nhiều tài khoản Evernote không? Hay ngược lại, tôi có thể dùng nhiều Apple ID để đăng nhập vào một tài khoản Evernote không?

Không. Mỗi Apple ID chỉ có thể liên kết được với một tài khoản Evernote và mỗi tài khoản Evernote chỉ có thể liên kết được với một Apple ID.

Tôi đăng nhập bằng cách nào nếu quên mật khẩu?

Lưu ý: Nếu bạn chưa đặt mật khẩu Evernote, hãy dùng đường liên kết đặt lại mật khẩu ở trên để yêu cầu mật khẩu.

Tính năng Đăng nhập bằng Apple có được các ứng dụng khác của Evernote, chẳng hạn như Web Clipper, Skitch, Scannable, Penultimate hoặc Evernote Legacy hỗ trợ không?

Tính năng Đăng nhập bằng Apple được hỗ trợ trên phiên bản mới của Evernote cho Windows, Mac, iOS và Evernote Web. Đối với các ứng dụng khác của Evernote, bao gồm phiên bản cũ của Evernote, bạn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email được chỉ định cho tài khoản Evernote của bạn, kèm theo mật khẩu bạn dùng cho Evernote.

Nếu bạn chưa tạo mật khẩu Evernote nhưng muốn tạo mật khẩu này để sử dụng một trong những ứng dụng được liệt kê ở trên, hãy yêu cầu mật khẩu Evernote tại đây. Đừng quên nhập địa chỉ email được chỉ định cho tài khoản Evernote của bạn khi yêu cầu mật khẩu. Việc tạo mật khẩu Evernote sẽ không làm ảnh hưởng đến mật khẩu Apple ID của bạn.

Làm thế nào để tắt tính năng Đăng nhập bằng Apple trên tài khoản Evernote của tôi?

Chúng tôi đề nghị bạn thực hiện một số thao tác cụ thể để đảm bảo bạn vẫn có thể vào được tài khoản của mình sau khi tắt tính năng Đăng nhập bằng Apple.

 1. Tạo mật khẩu Evernote tại đây nếu bạn chưa tạo.
 2. Nếu bạn đang sử dụng địa chỉ email chuyển tiếp cá nhân (nghĩa là bạn ẩn địa chỉ email của mình), hãy thay địa chỉ email trong phần cài đặt tài khoản bằng một địa chỉ email mà bạn có quyền truy cập và chưa dùng cho tài khoản Evernote khác. Nếu bạn đã sử dụng địa chỉ email thật mà bạn có quyền truy cập, hãy bỏ qua bước này.
 3. Sau khi thiết lập xong địa chỉ email và mật khẩu, hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản và bấm vào mục Dịch vụ đã kết nối trong menu điều hướng bên trái.
 4. Bấm vào Ngắt kết nối bên cạnh Apple.
 5. Đăng nhập vào trang web Apple ID.
 6. Trong phần "Bảo mật", mục "Đăng nhập bằng Apple", bấm vào Quản lý ứng dụng & trang web....
 7. Bấm vào Evernote trong danh sách ứng dụng.
 8. Bấm vào Ngừng sử dụng Apple ID.

Sau khi ngắt kết nối, bạn có thể tiếp tục sử dụng Evernote bằng địa chỉ email mà bạn chỉ định cho tài khoản, kèm theo mật khẩu Evernote đã đặt ở Bước 1 nói trên.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • SIWA
 • Apple ID
 • Tài khoản Apple
 • đăng nhập bằng Apple
 • Đăng nhập bằng Apple
 • Tiếp tục với Apple