Loại bỏ lối tắt

Loại bỏ lối tắt
< Trước / Tiếp theo >

Loại bỏ lối tắt

Nếu bạn đã tạo một lối tắt mà bạn muốn xóa, hãy làm theo những bước sau đây, tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Bấm chuột phải vào ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay hoặc thẻ trong danh sách, rồi chọn Xóa khỏi Lối tắt trên menu bật lên. Trong phiên bản mới của Evernote cho Mac, bạn cũng có thể bấm vào mục Lối tắt trên dải tiện ích và bấm vào dấu "x" cạnh lối tắt của ghi chú hoặc sổ tay mà bạn muốn xóa.

 • Windows

  Bấm chuột phải vào ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay hoặc thẻ trong danh sách, rồi chọn Xóa khỏi Lối tắt trên menu bật lên. Trong phiên bản mới của Evernote cho Windows, bạn cũng có thể bấm vào mục Lối tắt trên dải tiện ích và bấm vào dấu "x" cạnh lối tắt của ghi chú hoặc sổ tay mà bạn muốn xóa.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới cho iOS: Chuyển đến danh sách lối tắt của bạn, nhấn vào nút tùy chọn (ba chấm) rồi nhấn Chỉnh sửa lối tắt. Nhấn vào biểu tượng dấu trừ màu đỏ cạnh một lối tắt để xóa lối tắt đó.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS:Mở một danh sách ghi chú hoặc sổ tay, nhấn vào nút tùy chọn (ba chấm), rồi nhấnXóa khỏi Lối tắt. Đối với thẻ, hãy mở tab Tài khoản, nhấn vào Cài đặt > Quản lý thẻ, rồi nhấn và giữ một thẻ, vuốt sang trái và nhấn vào nút lối tắt (hình ngôi sao có phủ nền). Hoặc mở tab Lối tắt, nhấn và giữ một lối tắt rồi vuốt sang trái và nhấn Xóa.

 • Android

  Nhấn và giữ một ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay trong danh sách, rồi nhấn Xóa khỏi Lối tắt.

 • Web

  Phiên bản mới của Evernote WebBấm vào nút Thao tác khác (ba chấm) ở góc trên cùng bên phải của ghi chú hoặc sổ tay, rồi chọn Xóa khỏi Lối tắt hoặc bấm vào Lối tắt trên dải tiện ích và bấm vào dấu "x" cạnh lối tắt của ghi chú, sổ tay hoặc thẻ mà bạn muốn xóa.


  Phiên bản cũ của Evernote Web:
  Bấm vào biểu tượng Lối tắt (hình ngôi sao) để mở danh sách lối tắt, rồi di chuột lên lối tắt của ghi chú, sổ tay hoặc thẻ mà bạn muốn xóa, rồi bấm vào biểu tượng xóa lối tắt '-'.

LANGUAGES_PRODUCT