Chỉnh sửa quyền truy cập của ghi chú dùng chung

Chỉnh sửa quyền truy cập của ghi chú dùng chung
< Trước / Tiếp theo >

Chỉnh sửa quyền truy cập của ghi chú dùng chung

Để xem và chỉnh sửa quyền truy cập của các ghi chú mà bạn đã chia sẻ (hoặc để ngừng chia sẻ), hãy tìm ghi chú đó trong danh sách ghi chú, rồi làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn:

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Chọn Ghi chú dùng chung.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Select the shared note.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Cách chia sẻ khác > Ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào Đã chia sẻ với... để thay đổi quyền truy cập hoặc ngừng chia sẻ với từng người dùng.
  5. Hoặc chọn Ghi chú > Cách chia sẻ khác> Ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai trên thanh menu để ngừng chia sẻ thông qua đường liên kết công khai.
 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Select the shared note.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Select the shared note.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ.
  3. Bấm vào mũi tên chỉ xuống cạnh chế độ cài đặt quyền truy cập của mỗi người dùng.
  4. Thay đổi quyền truy cập hoặc chọn Xóa quyền truy cập để ngừng chia sẻ.
  5. Hoặc bấm vào Tắt nằm cạnh Đường liên kết có thể chia sẻ đang bật để ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới dành cho iOS

  1. Select the shared note.
  2. Nhấn nút Chia sẻ (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  3. Nhấn vào các quyền truy cập nằm cạnh tên của người được mời để thay đổi.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Select the shared note.
  2. Nhấn nút Chia sẻ (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  3. Nhấn vào biểu tượng bút chì để thay đổi hoặc xóa quyền truy cập của mỗi người dùng trong mục Ai có thể truy cập.
  4. Thay đổi quyền truy cập hoặc chọn Xóa quyền truy cập để ngừng chia sẻ.
  5. Hoặc nhấn Đường liên kết có thể chia sẻ đang bật, rồi chuyển xuống và nhấn Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai.
 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android

  1. Select the shared note.
  2. Nhấn nút Chia sẻ (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  3. Nhấn vào các quyền truy cập nằm cạnh tên của người được mời để thay đổi.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android

  1. Select the shared note.
  2. Nhấn vào nút Chia sẻ (ba dấu chấm nối nhau).
  3. Nhấn vào biểu tượng bút chì để thay đổi hoặc xóa quyền truy cập của mỗi người dùng trong mục Ai có thể truy cập.
  4. Nhấn vào Đường liên kết có thể chia sẻ đang bật để ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Select the shared note.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.


  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Select the shared note.
  2. Bấm vào mũi tên xuống nằm trên nút Chia sẻ.
  3. Chọn Đường liên kết > Ngừng chia sẻ ghi chú để ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ngừng chia sẻ
 • xóa quyền truy cập
 • bỏ chia sẻ