Phát hành sổ tay

Phát hành sổ tay
< Trước / Tiếp theo >

Phát hành sổ tay

Bạn có thể sử dụng Evernote cho Mac hoặc Windows để phát hành (công khai) một sổ tay bằng cách tạo đường liên kết để chia sẻ sổ tay đó. Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem sổ tay. Hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn để phát hành sổ tay bằng đường liên kết công khai.

Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote cho Mac hoặc phiên bản mới của Evernote cho Windows.

 • Mac

  1. Mở danh sách sổ tay, rồi chọn sổ tay muốn phát hành.
  2. Bấm chuột phải vào tên sổ tay rồi chọn Phát hành sổ tay.
  3. Bấm Phát hành.
  4. Sao chép đường liên kết.
 • Windows

  1. Mở danh sách sổ tay, rồi chọn sổ tay muốn phát hành.
  2. Bấm chuột phải vào tên sổ tay rồi chọn Chia sẻ sổ tay.
  3. Bấm vào Sửa đổi quyền truy cập sổ tay.
  4. Bấm Phát hành.
  5. Sao chép đường liên kết.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên Evernote cho Mac và Windows.

LANGUAGES_PRODUCT