Chỉnh sửa quyền truy cập của sổ tay dùng chung

Chỉnh sửa quyền truy cập của sổ tay dùng chung
< Trước / Tiếp theo >

Chỉnh sửa quyền truy cập của sổ tay dùng chung

Ảnh chụp màn hình các lựa chọn cấp quyền truy cập

Khi bạn mời ai đó làm việc chung trong một sổ tay với mình, bạn được quyết định quyền truy cập sẽ cấp cho họ:

 • Có thể chỉnh sửa và mời người khác: Người được mời có thể thay đổi nội dung ghi chú, thêm ghi chú, chia sẻ từng ghi chú riêng lẻ, cũng như mời thêm người dùng vào để xem và chỉnh sửa sổ tay dùng chung.
 • Có thể chỉnh sửa: Người được mời có thể thay đổi nội dung ghi chú, thêm ghi chú và chia sẻ từng ghi chú riêng lẻ.
 • Có thể xem: Người được mời chỉ có thể xem các ghi chú trong sổ tay dùng chung.

Chỉnh sửa quyền truy cập sổ tay

Để xem và chỉnh sửa quyền truy cập của các sổ tay mà bạn đã chia sẻ (hoặc để ngừng chia sẻ), hãy tìm sổ tay đó trong danh sách sổ tay, rồi làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn:

 • Mac

  1. Bấm chuột phải vào tên sổ tay rồi chọn Chỉnh sửa chế độ chia sẻ.
  2. Bấm vào dấu X cạnh người dùng mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
  3. Hoặc chọn Riêng tư để ngừng chia sẻ với tất cả mọi người.
 • Windows

  1. Bấm chuột phải vào tên sổ tay rồi chọn Chia sẻ sổ tay.
  2. Bấm vào Sửa đổi quyền truy cập sổ tay.
  3. Bấm vào dấu X cạnh người dùng mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
  4. Bấm vào Ngừng chia sẻ.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  The new Evernote for iOS
  1. Mở sổ tay, rồi nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm).
  2. Nhấn vào Chia sẻ sổ tay.
  3. Nhấn vào các quyền truy cập nằm cạnh tên của người được mời để thay đổi.
  Older version of Evernote for iOS
  1. Nhấn nút menu (ba dấu chấm).
  2. Nhấn vào Chia sẻ sổ tay.
  3. Nhấn biểu tượng bút chì để thay đổi quyền truy cập hoặc ngừng truy cập.
 • Android

  1. Nhấn nút menu (ba dấu chấm).
  2. Nhấn Chỉnh sửa chế độ chia sẻ.
  3. Nhấn biểu tượng bút chì để thay đổi quyền truy cập hoặc ngừng truy cập.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
  2. Bấm vào nút menu (ba dấu chấm).
  3. Chọn mục chia sẻ sổ tay trong menu thả xuống.
  4. Bấm vào Ngừng chia sẻ và xác nhận.

  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
  2. Bấm vào nút Thông tin sổ tay ("i").
  3. Bấm vào Sửa đổi chế độ chia sẻ.
  4. Bấm vào dấu X cạnh người dùng mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
  5. Bấm vào Ngừng chia sẻ.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ngừng chia sẻ
 • xóa quyền truy cập
 • bỏ chia sẻ