Liên lạc bằng thông tin liên hệ trên danh thiếp

Liên lạc bằng thông tin liên hệ trên danh thiếp
< Trước / Tiếp theo >

Liên lạc bằng thông tin liên hệ trên danh thiếp

Sau khi quét xong một danh thiếp, bạn có thể quét tiếp danh thiếp khác hoặc liên lạc ngay với người đó.

Liên lạc qua email, tin nhắn SMS hoặc điện thoại

Sau khi Evernote ghi nhận thông tin liên hệ vào ghi chú, nhấn nút email (biểu tượng bì thư), điện thoại (biểu tượng điện thoại cầm tay) hoặc tin nhắn SMS (biểu tượng bong bóng hội thoại) ngay trên ghi chú để liên lạc với mọi người mà không cần thoát ứng dụng Evernote.

Gửi thông tin liên hệ của bạn qua email (iPhone, iPad và iPod touch)

Lưu ý: Phiên bản mới của Evernote cho iOS không hỗ trợ tính năng này.

Nếu có được địa chỉ email khi quét danh thiếp, có hai cách để gửi thông tin liên hệ của chính bạn đến địa chỉ email này từ Evernote:

  1. Chọn Gửi thông tin liên hệ của tôi qua email trong cửa sổ bật lên "Đã lưu danh thiếp".
  2. Chọn Gửi thông tin của tôi qua email trong menu tùy chọn nằm ở phần cuối của ghi chú.

Lưu ý: Để xem/chỉnh sửa những thông tin liên hệ cá nhân sẽ được gửi đi khi dùng tính năng này, hãy chuyển đến thẻ tài khoản; trong mục Thông tin liên hệ của tôi, hãy chọn Cài đặt > Camera > Danh thiếp.

Dễ dàng lưu lại thông tin liên hệ mới

Lưu ý: Phiên bản mới của Evernote cho iOS không hỗ trợ tính năng này.

Có hai cách để lưu thông tin liên hệ từ mỗi danh thiếp quét được vào danh bạ trên thiết bị di động:

  • Tự động (iPhone, iPad và iPod touch): Để lưu thông tin từ mỗi danh thiếp quét được, chuyển đến tab tài khoản, rồi đến  Cài đặt > Camera > Danh thiếp và bật tùy chọn "Lưu vào danh bạ".
  • Thủ công: Chọn Lưu vào danh bạ trên menu tùy chọn (iPhone, iPad và iPod touch) hoặc trên menu bật lên sau mỗi lần quét xong (Android).

Bạn cũng có thể thay đổi sổ tay mặc định để lưu thông tin danh thiếp (iPhone, iPad, iPod touch và Android) cũng như gắn thẻ mặc định (iPhone, iPad, iPod touch). Trong tab tài khoản (iPhone, iPad, iPod touch) hoặc menu điều hướng (Android), chọn Cài đặt > Camera > Danh thiếp, sau đó chọn Sổ tay (iPhone, iPad, iPod touch và Android) và/hoặc Thẻ (iPhone, iPad, iPod touch) để tùy ý thay đổi các lựa chọn này.

Lưu ý: Microsoft Exchange không hỗ trợ các nhãn "điện thoại", "chính" hoặc "khác" gán cho các mục liên hệ tạo trên iOS. Nếu các mục liên hệ của bạn có gắn những thẻ này và bạn lưu những mục liên hệ này trên thiết bị, sau đó đồng bộ hóa chúng lên Exchange, thì Exchange gán cho những mục liên hệ này thông tin "công việc" hoặc "điện thoại công việc".  Mọi nhãn khác đều được hỗ trợ.  Ngoài ra, dịch vụ Exchange chỉ hỗ trợ một số "điện thoại di động" và tối đa hai số "điện thoại công việc" hoặc hai số "điện thoại nhà" đối với mỗi mục liên hệ tạo trên iOS. Do đó, nếu Evernote ghi nhận thêm một số "điện thoại nhà" hoặc số "điện thoại công việc" vượt quá giới hạn này, Exchange sẽ gán một nhãn bất kỳ.

LANGUAGES_PRODUCT