Tổng quan về thẻ

Tổng quan về thẻ
< Trước / Tiếp theo >

Tổng quan về thẻ

Thẻ giúp bạn thêm từ khóa vào ghi chú, giúp bạn dễ tìm thấy và duyệt qua ghi chú khi bạn có quá nhiều ghi chú. Dùng thẻ khi một ghi chú có thể phù hợp với nhiều danh mục hoặc khi bạn muốn lọc kết quả trong một sổ tay hoặc theo một từ khóa. Bạn có thể dùng thẻ để liên kết ghi chú với danh mục, kỷ niệm hoặc địa điểm.

Ví dụ: bạn có thể tạo thẻ cho:

 • Sắp xếp thông tin theo cách riêng: Gắn thẻ để sắp xếp theo mỗi thành viên trong gia đình hoặc theo mức độ thường xuyên (hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng), chẳng hạn như danh sách mua sắm hoặc danh sách việc cần làm.
 • Trường học: Gắn thẻ cho từng môn học hoặc từng học kỳ.
 • Quản lý dự án: Thêm thẻ để xác định tình trạng của dự án (đang hoạt động, tiếp theo, hoàn tất) hoặc thông tin về thông số hoặc tính năng.
 • Ưu tiên hoá: Thêm một nhãn ưu tiên cho ghi chú (p1, p2, p3).
 • Tuyển dụng: Thêm thẻ cho địa điểm cần tuyển dụng hoặc người phụ trách tuyển dụng (nyc, tokyo).
 • Nghiên cứu: Thêm thẻ cho công ty hoặc dự án liên quan.

Tạo và thêm thẻ vào ghi chú

Tạo thẻ trong Evernote để có thêm một cách tổ chức ghi chú của bạn. Nhờ thẻ, bạn có thể tổ chức, ưu tiên, lọc và làm nhiều việc khác. Xem bài viết Tạo và thêm thẻ vào ghi chú để bắt đầu.

Tạo thẻ lồng nhau

Nếu bạn có nhiều thẻ trong Evernote, bạn có thể tổ chức bằng cách tạo thẻ lồng nhau. Thẻ lồng nhau là những thẻ được tổ chức thành thẻ phụ dưới một thẻ chính. Xem bài viết Tạo thẻ lồng nhau để tìm hiểu thêm.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • áp dụng một thẻ
 • thêm một thẻ
 • thêm thẻ
 • các thẻ
 • gắn thẻ cho ghi chú