Cài đặt Evernote phiên bản cũ

Cài đặt Evernote phiên bản cũ
< Trước / Tiếp theo >

Cài đặt Evernote phiên bản cũ

Lưu ý: Bài viết này mô tả cụ thể về cách cài đặt Evernote phiên bản cũ. Evernote phiên bản cũ, kể cả Evernote Legacy, sẽ không được cập nhật hoặc sửa lỗi thêm. Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng, nhóm Hỗ trợ của chúng tôi có thể đề xuất bạn cập nhật lên Evernote phiên bản mới.

Tổng quan

Chúng tôi nhận thấy có những trường hợp bạn cần dùng hoặc muốn dùng một phiên bản cũ của Evernote. Phiên bản này chỉ để dùng tạm trong khi chúng tôi mang một vài tính năng của phiên bản cũ sang những ứng dụng mới.

Do đó, chúng tôi cho phép tải ứng dụng Evernote Legacy, hiện có cho Mac và Windows, trong thời gian giới hạn để hỗ trợ khách hàng đang chuyển sang phiên bản Evernote mới nhất (Phiên bản 10.0 trở lên).

Cài đặt ứng dụng Evernote Legacy

Có thể cài đặt ứng dụng Evernote Legacy (được ký hiệu là biểu tượng Evernote màu xám) song song với ứng dụng Evernote mới.

Biểu tượng của ứng dụng Evernote Legacy (màu xám)

Để cài đặt ứng dụng:

  1. Bấm vào một trong những đường liên kết sau đây để tải trình cài đặt Evernote Legacy: Mac | Windows
  2. Mở tệp đã tải để bắt đầu cài đặt.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng phiên bản này của ứng dụng cho công việc thường xuyên hằng ngày không?

Trong thời gian ngắn sắp tới, bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản Evernote này cho công việc thường xuyên hằng ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất bạn cập nhật và sử dụng phiên bản Evernote mới để dùng được những tính năng mới nhất và đảm bảo bạn có được những bản sửa lỗi, bản vá bảo mật và cải tiến về hiệu năng mới nhất.

Tôi có thể làm gì khi gặp phải vấn đề đối với phiên bản ứng dụng này?

Chúng tôi có một số nguồn thông tin để xử lý những lỗi phổ biến nhất trên mục Trợ giúp & học tập của Evernote và trên Diễn đàn trao đổi của Evernote. Nếu bạn không thể tìm được giải pháp, hãy liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý, đối với đa số trường hợp, Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ khuyến khích bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất để có được bản sửa lỗi và cải tiến hiệu năng mới nhất.

Tôi có thể dùng những tính năng và chức năng mới, như tính năng tìm kiếm và chế độ định dạng mới, trong phiên bản ứng dụng này không?

Không. Tính năng mới được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn mới dành riêng cho ứng dụng Evernote mới nhất. Để sử dụng được mọi tính năng của Evernote, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Tôi có thể dùng ứng dụng cũ cho iOS hoặc Android không?

Không. Evernote Legacy chỉ dành riêng cho Mac và Windows.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • legacy
  • evernote legacy
  • evernote cũ