Tạo bản sao của một ghi chú

Tạo bản sao của một ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Tạo bản sao của một ghi chú

Để tạo bản sao cho một ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trong danh sách ghi chú, bấm chuột phải vào ghi chú cần tạo bản sao.
  2. Chọn Nhân đôi để tạo một bản sao của ghi chú trong cùng một sổ tay, hoặc chọn Sao chép vào... nếu bạn muốn tạo bản sao trong một sổ tay khác.
 • Windows

  1. Trong danh sách ghi chú, bấm chuột phải vào ghi chú cần di chuyển.
  2. Chọn Nhân đôi để tạo một bản sao của ghi chú trong cùng một sổ tay, hoặc chọn Sao chép vào... nếu bạn muốn tạo bản sao trong một sổ tay khác.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  1. Nhấn nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  2. Nhấn vào mục Nhân đôi ghi chú. Một bản sao y như bản gốc của ghi chú sẽ được tạo trong cùng sổ tay đó.
 • Android

  1. Trong danh sách ghi chú, nhấn nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  2. Nhấn vào Chọn ghi chú, rồi chọn (các) ghi chú mà bạn muốn tạo bản sao.
  3. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) thêm một lần nữa, rồi nhấn Nhân đôi. Một bản sao y như bản gốc của ghi chú sẽ được tạo trong cùng sổ tay đó.
 • Web

  1. Mở ghi chú, rồi bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  2. Chọn Nhân đôi để tạo một bản sao của ghi chú trong cùng một sổ tay, hoặc chọn Sao chép vào... nếu bạn muốn tạo bản sao trong một sổ tay khác.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • nhân đôi
 • nhân đôi ghi chú
 • sao chép ghi chú