Chuyển ghi chú sang một sổ tay khác

Chuyển ghi chú sang một sổ tay khác
< Trước / Tiếp theo >

Chuyển ghi chú sang một sổ tay khác

Để di chuyển ghi chú vào một sổ tay khác, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Trong danh sách ghi chú, bấm chuột phải vào ghi chú cần di chuyển.
  2. Chọn mục Di chuyển... hoặc Di chuyển ghi chú vào... rồi chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển ghi chú vào.
 • Windows

  1. Right-click the note from the note list.
  2. Chọn mục Di chuyển... hoặc Di chuyển ghi chú rồi chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển ghi chú vào.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  The new Evernote for iOS
  1. Nhấn vào tên của sổ tay nằm ở phía trên cùng của ghi chú.
  2. Nhấn Di chuyển ghi chú.
  3. Chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển di chú đến.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Nhấn vào tên của sổ tay nằm ở phía trên cùng của ghi chú.
  2. Chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển di chú đến.
 • Android

  1. Nhấn vào tên của sổ tay nằm ở phía trên cùng của ghi chú.
  2. Chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển di chú đến.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn di chuyển.
  2. Bấm vào Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải, rồi chọn Di chuyển...
  3. Chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển di chú đến.

  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn di chuyển.
  2. Bấm vào tên của sổ tay nằm ở phía trên cùng của ghi chú.
  3. Chọn sổ tay mà bạn muốn chuyển di chú đến.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • di chuyển ghi chú
 • di chuyển ghi chú
 • thay đổi sổ tay