Thay đổi kích thước của hình ảnh bên trong một ghi chú

Thay đổi kích thước của hình ảnh bên trong một ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Thay đổi kích thước của hình ảnh bên trong một ghi chú

Thay đổi kích thước hình ảnh trong Evernote cho Mac

Để thay đổi kích thước của hình ảnh bên trong ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây dành cho hệ điều hành của bạn. Lưu ý: Không thể thay đổi kích thước của hình ảnh trên ứng dụng iOS hoặc Android.

 • Mac

  1. Bấm vào hình ảnh bên trong ghi chú, khi đó hình ảnh sẽ có một viền màu xanh dương bao quanh. Nếu bạn thấy một điểm mốc hình vuông ở góc dưới cùng bên phải của viền, thì có nghĩa là bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh.
  2. Chọn điểm mốc hình vuông và kéo gần vào hoặc xa ra khỏi phần trung tâm của ảnh để thay đổi kích thước. Hình ảnh có thể lớn bằng kích thước gốc hoặc bằng độ rộng của ghi chú (tùy trường hợp nào lớn hơn).
 • Windows

  1. Bấm vào hình ảnh bên trong ghi chú, khi đó hình ảnh sẽ có một viền màu xanh dương bao quanh. Nếu bạn thấy một điểm mốc hình vuông ở góc dưới cùng bên phải của viền, thì có nghĩa là bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh.
  2. Chọn điểm mốc hình vuông và kéo gần vào hoặc xa ra khỏi phần trung tâm của ảnh để thay đổi kích thước. Hình ảnh có thể lớn bằng kích thước gốc hoặc bằng độ rộng của ghi chú (tùy trường hợp nào lớn hơn).
 • Web

  1. Bấm vào hình ảnh bên trong ghi chú, khi đó hình ảnh sẽ có một viền màu xanh dương bao quanh. Nếu bạn thấy một điểm mốc hình vuông ở góc dưới cùng bên phải của viền, thì có nghĩa là bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh.
  2. Chọn điểm mốc hình vuông và kéo gần vào hoặc xa ra khỏi phần trung tâm của ảnh để thay đổi kích thước. Hình ảnh có thể lớn bằng kích thước gốc hoặc bằng độ rộng của ghi chú (tùy trường hợp nào lớn hơn).

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • thay đổi kích thước hình ảnh
 • thay đổi kích thước hình ảnh
 • thu nhỏ ảnh
 • Kích thước hình ảnh
 • thay đổi kích thước hình ảnh
 • thay đổi kích thước hình ảnh
 • hình ảnh có thể thay đổi kích thước
 • thay đổi cỡ hình ảnh
 • thay đổi kích thước hình ảnh
 • phóng lớn ảnh
 • tăng kích thước hình ảnh
 • độ phân giải của hình ảnh
 • kích thước của hình ảnh