Xóa sổ tay khỏi chồng sổ tay

Xóa sổ tay khỏi chồng sổ tay
< Trước / Tiếp theo >

Xóa sổ tay khỏi chồng sổ tay

Để xóa một chồng sổ tay, chỉ cần loại bỏ tất cả sổ tay khỏi chồng sổ tay đó. Khi không còn sổ tay nào trong một chồng sổ tay, chồng đó sẽ biến mất. Ghi chú và sổ tay bên trong một chồng sổ tay không bị xóa khi bạn loại bỏ chúng khỏi chồng sổ tay. Để loại bỏ một sổ tay khỏi một chồng, hãy làm theo những bước sau dành cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Ở bảng bên trái, chọn Sổ tay để mở chế độ xem danh sách sổ tay ở bên phải.
  2. Mở rộng chồng sổ tay, rồi bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) bên cạnh sổ tay bạn muốn xóa khỏi chồng này.
  3. Chọn Xóa khỏi chồng sổ tay để loại bỏ sổ tay khỏi chồng sổ tay.
 • Windows

  1. Ở bảng bên trái, chọn Sổ tay để mở chế độ xem danh sách sổ tay ở bên phải.
  2. Mở rộng chồng sổ tay, rồi bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) bên cạnh sổ tay bạn muốn xóa khỏi chồng này.
  3. Chọn Xóa khỏi chồng sổ tay để loại bỏ sổ tay khỏi chồng sổ tay.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới dành cho iOS

  1. Nhấn vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu điều hướng, rồi chọn Sổ tay.
  2. Nhấn vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh một chồng sổ tay rồi mở rộng chồng đó và chọn sổ tay bạn muốn xóa.
  3. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), sau đó chọn Xóa khỏi chồng sổ tay.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Trong danh sách sổ tay, nhấn vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh một chồng sổ tay để mở rộng chồng sổ tay đó.
  2. Chọn sổ tay mà bạn muốn xóa khỏi chồng sổ tay, sau đó nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) bên cạnh tiêu đề của sổ tay.
  3. Nhấn vào Cài đặt sổ tay, rồi chọn Xóa khỏi chồng sổ tay để xóa sổ tay đó khỏi chồng sổ tay.
 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android

  1. Nhấn vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu điều hướng, rồi chọn Sổ tay.
  2. Nhấn vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh một chồng sổ tay rồi mở rộng chồng đó và chọn sổ tay bạn muốn xóa.
  3. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), sau đó chọn Xóa khỏi chồng sổ tay.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android

  1. Nhấn menu tùy chọn (biểu tượng ba dấu chấm) nằm cạnh sổ tay, sau đó nhấn Xóa khỏi chồng sổ tay.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Ở bảng bên trái, chọn Sổ tay để mở chế độ xem danh sách sổ tay ở bên phải.
  2. Bấm nút Thao tác khác (ba dấu chấm) bên cạnh sổ tay mà bạn muốn xóa khỏi chồng sổ tay.
  3. Chọn Xóa khỏi chồng sổ tay để loại bỏ sổ tay khỏi chồng sổ tay.


  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Ở bảng bên trái, chọn Sổ tay để mở chế độ xem danh sách sổ tay.
  2. Mở rộng chồng sổ tay, rồi bấm và kéo một sổ tay khỏi chồng đó.

LANGUAGES_PRODUCT