Dọn sạch thùng rác

Dọn sạch thùng rác
< Trước / Tiếp theo >

Dọn sạch thùng rác

Khi bạn xóa một ghi chú, ghi chú đó sẽ được chuyển vào thùng rác, nằm ở phía dưới danh sách sổ tay của bạn. Thùng rác được đồng bộ hóa trên các thiết bị như tất cả nội dung khác mà bạn đồng bộ hóa.

Để xóa vĩnh viễn những ghi chú này khỏi tài khoản của bạn, bạn có thể xóa từng ghi chú khỏi thùng rác hoặc dọn sạch thùng rác. Mọi ghi chú bạn xóa khỏi thùng rác sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục, ngay cả với Nhóm hỗ trợ của Evernote. Hãy cẩn thận và chỉ xóa những ghi chú bạn chắc chắn bạn sẽ không còn cần đến nữa.

Để xóa riêng từng ghi chú khỏi thùng rác hoặc để dọn sạch thùng rác, hãy làm theo những bước sau tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  The new Evernote for Mac
  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy chọn một hoặc nhiều ghi chú và chọn Xóa vĩnh viễn hoặc Xóa vĩnh viễn những ghi chú này.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, hãy bấm vào Dọn sạch thùng rác ở góc trên cùng bên phải của danh sách ghi chú.
  Older version of Evernote for Mac
  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy chọn một hoặc nhiều ghi chú và chọn Xóa ghi chúhoặc Xóa những ghi chú đã chọn.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác nằm ở cuối danh sách sổ tay, rồi chọn Dọn sạch thùng rác để xóa toàn bộ ghi chú nằm trong thùng rác.
 • Windows

  The new Evernote for Windows
  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy chọn một hoặc nhiều ghi chú và chọn Xóa vĩnh viễn hoặc Xóa vĩnh viễn những ghi chú này.
  • To empty the entire trash, click Empty Trash at the upper right of the note list.
  Older version of Evernote for Windows
  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy chọn một hoặc nhiều ghi chú và chọn Xóa ghi chúhoặc Xóa những ghi chú đã chọn.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác nằm ở cuối danh sách sổ tay, rồi chọn Dọn sạch thùng rác để xóa toàn bộ ghi chú nằm trong thùng rác.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy vào Thùng rác, mở ghi chú muốn xóa lên, sau đó nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi nhấn Xóa vĩnh viễn ghi chú.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, hãy mở Thùng rác, nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi nhấn vàoDọn sạch thùng rác.
 • Android

  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy vào Thùng rác, mở ghi chú muốn xóa lên, sau đó nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi nhấn Xóa vĩnh viễn ghi chú.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, hãy mở Thùng rác, nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) rồi nhấn vàoDọn sạch thùng rác.
 • Web

  • Để xóa vĩnh viễn từng ghi chú riêng, hãy vào Thùng rác, mở ghi chú muốn xóa lên, sau đó bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi bấm vào Xóa ghi chú.
  • Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, hãy mở Thùng rác lên, rồi bấm vào Dọn sạch thùng rác.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • dọn sạch thùng rác
 • làm trống thùng rác
 • dọn sạch rác
 • xóa thùng rác
 • xóa rác
 • xóa vĩnh viễn
 • vĩnh viễn
 • xóa vĩnh viễn