Xóa sổ tay

Xóa sổ tay
< Trước / Tiếp theo >

Xóa sổ tay

Khi bạn xóa sổ tay, toàn bộ ghi chú có trong sổ tay đó sẽ được chuyển vào thùng rác và sổ tay trống sẽ bị xóa khỏi tài khoản. Để xóa sổ tay, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm chuột phải vào sổ tay bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa sổ tay trong danh sách lựa chọn.
 • Windows

  1. Bấm chuột phải vào sổ tay bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa sổ tay trong danh sách lựa chọn.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới dành cho iOS

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi chọn Xóa sổ tay.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi chọn Cài đặt sổ tay > Xóa sổ tay.
 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi chọn Xóa sổ tay.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android

  1. Trong danh sách sổ tay, nhấn và giữ vào sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Chọn mục Xóa.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Bấm vào Thao tác khác (dấu 3 chấm) trên tiêu đề của sổ tay nằm ở đầu danh sách ghi chú.
  3. Bấm vào Xóa sổ tay.

  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Mở sổ tay mà bạn muốn xóa.
  2. Bấm vào biểu tượng Thông tin ghi chú ("i") trên tiêu đề của sổ tay nằm ở đầu danh sách ghi chú.
  3. Bấm vào Xóa sổ tay.

LANGUAGES_PRODUCT