Đính kèm một Tóm tắt chú thích cho tệp PDF có chú thích

Đính kèm một Tóm tắt chú thích cho tệp PDF có chú thích
< Trước / Tiếp theo >

Đính kèm một Tóm tắt chú thích cho tệp PDF có chú thích

Tóm tắt chú thích

Phần Tóm tắt chú thích giúp bạn dễ dàng kiểm tra lại các chú thích trong tệp PDF. Khi được thêm vào ghi chú, trang Tóm tắt chú thích sẽ được đặt là trang đầu tiên của tệp PDF mà bạn có chú thích. Tính năng Tóm tắt chú thích chỉ dùng được cho tệp PDF và không dùng được trên Evernote Web.

Phần Tóm tắt chú thích nói trên có chứa những thông tin sau đây:

 • Số lượng chú thích: Số lần mỗi loại chú thích được dùng trong một tài liệu.
  Annotation summary count
 • Tóm tắt đoạn trích: Những phần cắt ra từ tệp PDF, cho thấy chính xác vị trí mỗi chú thích xuất hiện trên mỗi trang. Tính năng này giúp người khác dễ xem lại và tham khảo ý tưởng và nhận xét của bạn mà không phải dò tìm cả tài liệu.

  Annotation Summary

 

Để đính kèm phần Tóm tắt chú thích vào ghi chú, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Chọn chế độ Kèm theo Tóm tắt chú thích khi đang ở chế độ chú thích cho tệp PDF.

 • Windows

  Chọn Chỉnh sửa > Kèm theo Tóm tắt chú thích trong thanh menu của cửa sổ chú thích.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Chọn Kèm theo Tóm tắt trong menu tùy chọn (dấu 3 chấm).

 • Android

  Nhấn vào biểu tượng 3 chấm thẳng đứng ở góc bên phải phần phía trên và đánh dấu chọn Kèm theo tóm tắt chú thích.

LANGUAGES_PRODUCT