Đổi tên sổ tay

Đổi tên sổ tay
< Trước / Tiếp theo >

Đổi tên sổ tay

Khi bạn chưa có thời gian để sắp xếp, ghi chú sẽ được cất giữ trong sổ tay mặc định. Nhiều người thường đổi tên sổ tay thành "Hộp thư đến" hoặc "Để sắp xếp" cho dễ dùng, còn bạn có thể dùng bất cứ tên nào mình thích.

Để đổi tên sổ tay, làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Chọn Sổ tay trong dải tiện ích để xem danh sách sổ tay.
  2. Bấm chuột phải vào sổ tay bạn muốn đổi tên, rồi nhấp Đổi tên sổ tay...
 • Windows

  1. Chọn Sổ tay trong bảng bên trái để xem danh sách sổ tay.
  2. Bấm chuột phải vào sổ tay bạn muốn đổi tên, rồi nhấp Đổi tên sổ tay.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  The new Evernote for iOS
  1. Mở sổ tay mà bạn muốn đổi tên.
  2. Nhấn nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  3. Nhấn Đổi tên sổ tay.
  4. Nhập tên mới cho sổ tay rồi nhấn Đổi tên.
  Older version of Evernote for iOS
  1. Mở sổ tay mà bạn muốn đổi tên.
  2. Nhấn nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  3. Nhấn Cài đặt sổ tay.
  4. Nhập tên mới cho sổ tay rồi nhấn Xong.
 • Android

  1. Vuốt từ cạnh trái màn hình sang để đóng menu điều hướng.
  2. Nhấn vào mục Sổ tay trong menu.
  3. Nhấn nút tùy chọn (ba dấu chấm) để xem thêm lựa chọn.
  4. Nhấn Đổi tên sổ tay.
  5. Nhập tên mới cho sổ tay rồi nhấn OK.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Bấm vào Sổ tay trong dải tiện ích để xem danh sách sổ tay.
  2. Bấm vào thao tác khác (dấu 3 chấm ngang) bên cạnh sổ tay mà bạn muốn đổi tên.
  3. Chọn mục Đổi tên sổ tay trong menu.


  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Bấm vào biểu tượng Sổ tay (hình cuốn sổ tay) trong dải tiện ích để xem danh sách sổ tay.
  2. Chọn sổ tay mà bạn muốn đổi tên.
  3. Chọn nút  Thông tin (chữ "i") và đổi tên sổ tay.

LANGUAGES_PRODUCT