Lọc danh sách ghi chú của bạn

Lọc danh sách ghi chú của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Lọc danh sách ghi chú của bạn

Lọc tất cả ghi chú trong Evernote Web

Trong Evernote, bạn có thể dùng bộ lọc để tìm thấy những gì bạn cần nhanh hơn. Bạn có thể dùng một hoặc nhiều bộ lọc bằng cách bấm chuột vào nút bộ lọc ở phần phía trên, bên phải danh sách ghi chú. Có những bộ lọc sau đây:

  • Thẻ - Chọn trong một danh sách các thẻ có trong tài khoản của bạn
  • Nằm trong - Chọn trong một danh sách sổ tay (mọi người) hoặc không gian (Evernote Business) mà bạn có quyền truy cập
  • Chứa - Chọn trong một danh sách gồm những loại nội dung cụ thể, ví dụ hình ảnh hoặc tệp PDF
  • Ngày tạo - Lọc theo thời gian tạo ghi chú bằng cách chọn một ngày hoặc phạm vi ngày
  • Ngày cập nhật - Lọc theo thời điểm mới nhất mà ghi chú được cập nhật, bằng cách chọn một ngày hoặc phạm vi ngày

Để xóa bộ lọc khỏi danh sách ghi chú của bạn, bấm vào Xóa tất cảtrong góc bên phải, phía trên hộp "Thêm bộ lọc".

Lưu ý: Tính năng lọc ghi chú chỉ có trên phiên bản mới của Evernote cho Mac, phiên bản mới của Evernote cho Windows, and the phiên bản mới của Evernote Web.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể lọc ghi chú ở chỗ nào trong ứng dụng?

Bạn có thể lọc ghi chú trong danh sách "Tất cả ghi chú", trong từng sổ tay và trong kết quả tìm kiếm (sau khi thực hiện một lệnh tìm kiếm).

Làm thế nào để sử dụng bộ lọc trên trang kết quả tìm kiếm?

Hãy xem video này trên YouTube để biết cách thực hiện.

Tôi có thể lưu một nhóm bộ lọc thành một lệnh tìm kiếm không?

Lọc tất cả ghi chú trong Evernote Web

Có. Trước tiên bạn phải thực hiện một lệnh tìm kiếm thông qua thanh tìm kiếm. Sau đó, áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc cho danh sách kết quả tìm kiếm, nhấp vào nút Thao tác khác (biểu tượng 3 dấu chấm) rồi chọn Lưu lệnh tìm kiếm....

LANGUAGES_PRODUCT