Lọc danh sách ghi chú của bạn

Lọc danh sách ghi chú của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Lọc danh sách ghi chú của bạn

Lọc tất cả ghi chú trong Evernote Web

Trong Evernote, bạn có thể dùng bộ lọc để tìm thấy những gì bạn cần nhanh hơn. Có những bộ lọc sau đây:

 • Tags - Chọn trong một danh sách các thẻ có trong tài khoản của bạn.
 • Located in - Chọn trong một danh sách sổ tay (mọi người) hoặc không gian (Evernote Business) mà bạn có quyền truy cập.
 • Contains - Chọn trong một danh sách gồm những loại nội dung cụ thể, ví dụ hình ảnh hoặc tệp PDF. Bạn có thể xem thêm thông tin trong phần bộ lọc "Contains" ở bên dưới.
 • Created - Lọc theo thời gian tạo ghi chú bằng cách chọn một ngày hoặc phạm vi ngày.
 • Updated - Lọc theo thời điểm mới nhất mà ghi chú được cập nhật, bằng cách chọn một ngày hoặc phạm vi ngày.

Lưu ý: Tính năng lọc ghi chú chỉ có trên phiên bản mới của Evernote cho Mac, phiên bản mới của Evernote cho Windows, and the phiên bản mới của Evernote Web.

Lọc ghi chú

Có một số cách bạn có thể dùng để lọc ghi chú và lệnh tìm kiếm.

Lọc toàn bộ danh sách ghi chú hoặc ghi chú trong một sổ tay riêng

 • Máy tính: Bấm vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải danh sách ghi chú rồi chọn trong số các lựa chọn trong hộp Thêm bộ lọc. Để xoá bộ lọc khỏi danh sách ghi chú, bấm vào Xoá tất cả ở góc trên bên phải hộp "Thêm bộ lọc".
 • Thiết bị di động: Nhấn vào ba dấu chấm rồi chọn Lọc ghi chú. Chọn bộ lọc rồi nhấn Xong để dùng bộ lọc. Để xoá bộ lọc, nhấn vào Xoá tất cả ở phía dưới cùng của màn hình "Lọc ghi chú".

Thêm bộ lọc khi thực hiện một lệnh ghi chú trong thanh tìm kiếm

 • Các bộ lọc có thể xuất hiện trong danh sách thả xuống dựa trên loại nội dung bạn có. Hoặc bạn cũng có thể nhập tên bộ lọc vào thanh tìm kiếm, rồi bấm chuột hoặc nhấn vào tên bộ lọc để sử dụng. Lưu ý là bộ lọc đó sẽ không xuất hiện nếu bạn không có ghi chú chứa loại nội dung đó.

Thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng cách thêm bộ lọc sau khi thực hiện một lệnh tìm kiếm

 • Áp dụng bộ lọc cho kết quả tìm kiếm bằng cách bấm vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải danh sách ghi chú.
 • Để giúp bạn tìm thấy nội dung bạn cần nhanh chóng hơn, Evernote sẽ cho hiện những bộ lọc đề xuất (nếu có) ở phía trên cùng danh sách ghi chú sau khi bạn thực hiện một lệnh tìm kiếm hoặc thêm một bộ lọc.

Xem video bên dưới để tìm hiểu thêm về việc thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc.

Bộ lọc "contains"

Bộ lọc "contains" cho phép bạn lọc ghi chú theo một loại nội dung nhất định. Có rất nhiều loại bộ lọc. Bảng dưới đây cho biết bộ lọc và nội dung tương ứng của từng bộ lọc.

Một điểm cần lưu ý khi dùng bộ lọc "contains" là một số kiểu lọc dựa trên những mục rất cụ thể, rõ ràng, chẳng hạn như loại tệp. Trong khi đó, những kiểu lọc khác, như tên hoặc địa chỉ, thì sử dụng những thuộc tính mà công nghệ Trí tuệ nhân tạo phát hiện được và chỉ dành riêng cho tiếng Anh. Do đó, bộ lọc "contains" không phải lúc nào cũng mang lại kết quả mong muốn.

Bộ lọc Ví dụ
Địa chỉ
 • "Mosses & Things: 49 Main St, Mountain View 650-353-3355 (Ask for Beth) "
 • "4732 N. Oracle Rd., Ste 217. Tucson, AZ 85705"
 • "SUITE 5A-1204 421 E DRACHMAN TUCSON AZ 85705. USA."
Tệp lưu trữ

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • 7z|arj|deb|pkg|rar|rpm|tar|tar\\.gz|zip
Các tệp âm thanh

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • aif|cda|mid|midi|mp3|mpa|ogg|wav|wma|wpl|m4a
Sự kiện trên lịch
 • Sự kiện từ sự kiện có trên một lịch đã liên kết
Hộp kiểm
 • Ghi chú có chứa ít nhất một danh sách dạng hộp kiểm
Khối mã
 • Ghi chú có chứa ít nhất một khối mã
Danh bạ
 • Ghi chú có chứa ít nhất một khối Thông tin liên hệ (ví dụ: từ một danh thiếp)
Ngày tháng
 • "ngày 13 tháng 1"
 • "ngày 13 tháng 1 năm 2012"
 • "13 - 15 tháng 1 năm 2012"
 • "Thứ Ba, ngày 13 tháng 1 năm 2012"
 • "12 - 13 tháng 1 năm 2012"
 • "12:30"
 • "12.30am"
Tệp tài liệu

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • doc|dot|rtf|pages|odm|odt|stw|sxw|gdoc
Địa chỉ email
 • "fox@fox.com"
Văn bản được mã hoá
 • Ghi chú có chứa ít nhất một khối văn bản được mã hoá
Google Drive
 • Ghi chú có chứa ít nhất một đường liên kết đến Google Drive ("https://drive.google.com/")
Hình ảnh

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • ai|bmp|gif|jpg|jpeg|png|psd|svg|tiff
Số nguyên
 • "2"
 • "17"
 • "944"
Danh sách
 • Danh sách đánh số
 • Danh sách đánh dấu
 • Danh sách kiểm tra
Số nguyên
 • 144.20
 • 2021
Tệp Office

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • doc.?|dot.?|rtf|pages|odm|odt|stw|sxw|gdoc|Xls.?|xlt.?|numbers|ots|ods|stc|sxc|gsheet|pps|ppt.?|pot.?|sld.?|key|keynote|odp|otp|sti|sxi|gslides
Tệp PDF

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • ps|pdf
Phần trăm
 • "2%"
 • "17%"
 • "944%"
Tên người
 • "George Lucas"
 • "Peter Jackson"
Tệp trình bày

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • pps|ppt.|pot.|sld.|key|keynote|odp|otp|sti|sxi|gslides
Giá
 • "$ 17.56"
 • "71 usd"
 • "70.1usd"
Các bảng tính

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • xls.|xlt.|numbers|ots|ods|stc|sxc|gsheet
Bảng
 • Ghi chú có chứa ít nhất một bảng
Nhiệm vụ
 • Ghi chú có chứa ít nhất một nhiệm vụ
Nhiệm vụ (Đã hoàn thành) / Nhiệm vụ (Chưa hoàn thành)
 • Ghi chú có chứa ít nhất một nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành
Thời gian
 • 12:30
 • 5:00
URL
 • “https://abc.com”
Video

Loại tệp có những phần mở rộng sau đây:

 • aif|cda|mid|midi|mp3|mpa|ogg|wav|wma|wpl|m4a
Bản trích trang web
 • Ghi chú có chứa nội dung tạo bằng Web Clipper

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể lưu một nhóm bộ lọc thành một lệnh tìm kiếm không?

Lọc tất cả ghi chú trong Evernote Web

Có. Trước tiên bạn cần thực hiện một lệnh tìm kiếm thông qua thanh tìm kiếm. Sau đó, áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc cho danh sách kết quả tìm kiếm, bấm vào nút Thao tác khác (biểu tượng 3 dấu chấm) rồi chọn Lưu lệnh tìm kiếm.... Bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng cách dùng chế độ "thêm bộ lọc" trong danh sách Ghi chú.

LANGUAGES_PRODUCT