Kích hoạt lại tài khoản Evernote của bạn

Kích hoạt lại tài khoản Evernote của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Kích hoạt lại tài khoản Evernote của bạn

Nếu tài khoản Evernote của bạn đã bị hủy kích hoạt, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản để lấy lại quyền truy cập vào ghi chú và sổ tay.

Để xem hướng dẫn riêng cho tài khoản Evernote Teams, hãy đọc bài viết Cách hủy kích hoạt và kích hoạt lại tài khoản Evernote Teams.

Kích hoạt lại tài khoản Evernote của bạn

Để kích hoạt lại tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

  1. Truy cập trang đăng nhập và nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email và mật khẩu cũ.
  2. Sau khi nhập thông tin chính xác, bạn sẽ được thông báo là tài khoản đã bị hủy kích hoạt. Bấm vào đường liên kết "kích hoạt lại" để bắt đầu quá trình kích hoạt lại.
  3. Nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, rồi chúng tôi sẽ gửi email để bạn xác nhận việc kích hoạt lại tài khoản. Xin lưu ý rằng bạn phải có quyền truy cập địa chỉ email dùng với tài khoản được lưu trong hồ sơ để hoàn tất quy trình kích hoạt lại.
  4. Nhấp vào Kích hoạt lại tài khoản của tôi trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, sau đó tạo mật khẩu mới cho tài khoản.

Liên quan

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • kích hoạt lại
  • kích hoạt lại
  • kích hoạt lại tài khoản
  • kích hoạt lại tài khoản của tôi
  • kích hoạt lại tài khoản