Hủy thuê bao Evernote Teams

Hủy thuê bao Evernote Teams
< Trước / Tiếp theo >

Hủy thuê bao Evernote Teams

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào trước khi hủy gói thuê bao Evernote, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hủy thuê bao Evernote Teams

Để hủy thuê bao Evernote Teams, bạn phải hủy kích hoạt tài khoản của nhóm bạn. Để xem hướng dẫn hủy kích hoạt tài khoản Evernote Teams, hãy xem bài viết Cách hủy kích hoạt và kích hoạt lại một tài khoản Evernote Teams

Chính sách Hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi khác nhau tùy phương thức thanh toán của bạn.

  • Thẻ tín dụng

    • Thuê bao theo năm (3 người dùng trở lên): Trừ hai người trong tổng số người dùng ra, bạn sẽ được hoàn tiền theo tỷ lệ đối với số người dùng còn lại.
    • Thuê bao theo năm (2 người dùng): Không được hoàn tiền. Mọi thay đổi sẽ được thể hiện trên chu kỳ thanh toán tiếp theo.
    • Thuê bao theo tháng: Không được hoàn tiền. Mọi thay đổi sẽ được thể hiện trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.
  • Hóa đơn

    • Thuê bao theo năm và theo tháng: Không được hoàn tiền. Mọi thay đổi sẽ được thể hiện trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền hoàn tiền hoặc tín dụng theo quyết định riêng của mình, hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu chúng tôi hoàn tiền hoặc tín dụng đối với một trường hợp, không có nghĩa là chúng tôi có nghĩa vụ phải hoàn tiền hoặc tín dụng như vậy trong tương lai.

LANGUAGES_PRODUCT