Tổng quan về tìm kiếm

Tổng quan về tìm kiếm
< Trước / Tiếp theo >

Tổng quan về tìm kiếm

Tổng quan

Chúng tôi rất vui được mang lại cho bạn một trải nghiệm tìm kiếm hoàn toàn mới trong Evernote. Tính năng tìm kiếm mới có nhiều chức năng hơn bao giờ hết. Tính năng này hiện chỉ có trên phiên bản mới của Evernote cho Mac, Windows, iOS, Android, và Web.

Một số tính năng đáng chú ý bao gồm:

 • Đề xuất tìm kiếm. Thông tin đề xuất xuất hiện khi bạn nhập vào trường tìm kiếm.
 • Bộ lọc tìm kiếm. Lọc kết quả tìm kiếm bằng thẻ, hộp kiểm, tệp đính kèm và nhiều tiêu chí khác.
 • So khớp tương đối. Lỗi chính tả? Không sao cả. Thông tin đề xuất có sửa lỗi chính tả, bao gồm dấu chấm câu (dấu gạch ngang, ký tự gạch dưới, dấu chấm và dấu sở hữu cách).
 • Lệnh tìm kiếm đã lưu. Tạo một lệnh tìm kiếm đã lưu cho những lệnh phức tạp hoặc nội dung bạn thường xuyên tìm.

Gợi ý Tìm kiếm

Danh sách thả xuống chứa thông tin đề xuất khi tìm kiếm

Thông tin đề xuất tìm kiếm nằm trong một danh sách thả xuống, xuất hiện khi bạn bấm chuột vào hoặc nhấn vào thanh tìm kiếm. Có bốn phần trong danh sách tìm kiếm: thông tin đề xuất, truy cập, bộ lọc và lệnh tìm kiếm đã lưu. Những đề xuất này là dựa trên một thuật toán giúp dự đoán những nội dung liên quan đến bạn, dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như thông tin tìm kiếm trước đó và hoạt động gần đây.

Gợi ý tìm kiếm

Thông tin đề xuất tìm kiếm được biểu thị bằng một biểu tượng hình kính lúp ở bên trái. Khi bạn nhấp vào hoặc nhấn vào trường tìm kiếm, thông tin đề xuất nằm ở trên cùng của danh sách thả xuống. Bấm vào một đề xuất sẽ chạy lệnh tìm kiếm đã đề xuất.

Truy cập...

Mục này đề xuất những ghi chú và sổ tay cụ thể. Chọn một trong những đề xuất này sẽ trực tiếp mở ra ghi chú hoặc sổ tay liên quan, giúp bạn truy cập nội dung bạn cần một cách nhanh chóng hơn.

Bộ lọc

Bộ lọc tìm kiếm cho phép bạn dễ dàng tìm một loại nội dung cụ thể. Chúng tôi cung cấp những bộ lọc tìm kiếm sau đây:

 • Địa chỉ
 • Tệp đính kèm
 • Ngày tháng
 • Địa chỉ email
 • Hộp kiểm
 • Tệp PDF
 • Các bản trình bày
 • Hình ảnh
 • Danh sách
 • Số điện thoại
 • Bảng
 • URL
 • Bản trích web

Những bộ lọc này có thể xuất hiện trong danh sách thả xuống nếu bạn có loại nội dung này. Hoặc bạn cũng có thể nhập tên bộ lọc rồi bấm chuột vào hoặc nhấn vào tên bộ lọc để áp dụng bộ lọc. Xin lưu ý là bộ lọc sẽ không xuất hiện nếu bạn không có ghi chú nào có chứa loại nội dung này.

Lệnh tìm kiếm đã lưu

Lệnh tìm kiếm đã lưu hiện đã có trên phiên bản mới của Evernote Web. Bạn có thể đã có những lệnh tìm kiếm đã lưu được đồng bộ hóa trên các thiết bị khác -- những lệnh đó sẽ xuất hiện ở phía cuối danh sách thả xuống của trường tìm kiếm.

Để lưu một lệnh tìm kiếm mới, bạn chỉ cần thực hiện một lệnh tìm kiếm, sau đó bấm chuột hoặc nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) nằm ở phần trên cùng của khung danh sách ghi chú rồi bấm chuột hoặc nhấn vào Lưu lệnh tìm kiếm.... Để đổi tên hoặc xóa lệnh tìm kiếm đã lưu, hãy bấm chuột hoặc nhấn vào ba dấu chấm ở trên cùng của khung danh sách ghi chú, sau đó chọn vào Chỉnh sửa lệnh tìm kiếm đã lưu... hoặc Xóa lệnh tìm kiếm đã lưu.

Nếu bạn không lưu lệnh tìm kiếm nào, phần này sẽ không xuất hiện trong menu thả xuống của tính năng tìm kiếm.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể quay về sử dụng phiên bản cũ của tính năng tìm kiếm không?

Không. Tính năng tìm kiếm cũ chỉ có chức năng tìm kiếm cơ bản: bạn nhập văn bản vào, bấm enter rồi xem kết quả. Bạn vẫn có thể tìm kiếm theo cách này trong phiên bản tìm kiếm mới, nhưng phiên bản mới có thêm chức năng để giúp bạn tìm thấy nội dung mình cần nhanh hơn.

Làm thế nào để dùng bộ lọc để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?

Để dùng bộ lọc, chỉ cần nhập tên của bộ lọc vào hộp tìm kiếm và chọn trong danh sách thả xuống của tính năng tìm kiếm. Bạn có thể lọc theo nhiều cách, bao gồm tác giả, thẻ, tệp đính kèm, hộp kiểm và nhiều tiêu chí khác.

Làm sao để xem những thông tin đã tìm trước đây?

Không có cách nào để trực tiếp xem những thông tin bạn từng tìm. Tuy nhiên, thông tin tìm kiếm đề xuất có tính đến quá trình tìm kiếm của bạn.

Cú pháp tìm kiếm nâng cao còn hoạt động hay không?

Có, cú pháp tìm kiếm nâng cao vẫn hoạt động trong tính năng tìm kiếm mới.

LANGUAGES_PRODUCT