Cập nhật ứng dụng Evernote

Cập nhật ứng dụng Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Cập nhật ứng dụng Evernote

Thường xuyên cập nhật Evernote có vai trò thiết yếu trong việc nhận được những tính năng và bản cải tiến mới nhất, bản sửa lỗi, bản vá bảo mật và nhiều nội dung khác.

Cách cập nhật Evernote

Làm theo các bước tương ứng với hệ điều hành của bạn trong phần dưới đây. Bạn cũng có thể xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng để tìm hiểu thêm về nội dung này.

 • Mac

  • evernote.com/download: Trong ứng dụng Evernote, hãy chọn Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật trong thanh menu.
  • Mac App Store: Nếu bạn đáp ứng điều kiện nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên App Store, rồi bấm vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Windows

  • evernote.com/download: Trong ứng dụng Evernote, hãy chọn Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật trong thanh menu.
  • Microsoft Store: Nếu bạn đáp ứng được điều kiện để nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên Microsoft Store, rồi bấm vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Nếu bạn đáp ứng được điều kiện để nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên App Store, rồi nhấn vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Android

  Nếu bạn đáp ứng được điều kiện nâng cấp lên phiên bản mới của Evernote, hãy truy cập trang của Evernote trên Play Store, rồi nhấn vào Cập nhật.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

 • Web

  Evernote Web sẽ tự động cập nhật. Phiên bản mới sẽ được phát hành theo từng giai đoạn cho khách hàng.

  Để tìm hiểu thêm về cách Evernote cập nhật ứng dụng và thời điểm khách hàng có thể cập nhật, hãy xem bài viết Cách Evernote cập nhật ứng dụng cho khách hàng.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • cập nhật
 • cập nhật evernote
 • cập nhật ứng dụng
 • cập nhật app