Nhập ghi chú và sổ tay

Nhập ghi chú và sổ tay
< Trước / Tiếp theo >

Nhập ghi chú và sổ tay

Bạn có thể nhập (khôi phục) những ghi chú và sổ tay đã xuất trước đây vào Evernote bằng cách dùng một trong những ứng dụng của Evernote trên máy tính. Những ghi chú đã nhập sẽ tự động được đặt vào một sổ tay mới có tên "[tên_tệp] đã nhập" (Mac) hoặc "Ghi chú đã nhập" (Windows). Từ sổ tay đó, bạn có thể di chuyển hoặc sao chép những ghi chú đó vào một sổ tay tùy ý. Bạn chỉ có thể nhập nội dung bằng Evernote cho Mac hoặc Windows.

Evernote sẽ nhập tất cả ghi chú có trong tệp đó, cùng với những thuộc tính sẵn có của tệp. Tất cả ghi chú riêng lẻ và tiêu đề ghi chú sẽ được nhập, nhưng cấu trúc của sổ tay sẽ không được giữ nguyên.

Để nhập tệp ENEX, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Chọn Tệp > Nhập...trong thanh menu.
  2. Tìm và chọn tệp ENEX (.enex)mà bạn muốn nhập.
  3. Bấm vàoMở. Thẻ sẽ tự động được nhập.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Chọn Tệp > Nhập ghi chú trong thanh menu.
  2. Tìm và chọn tệp ENEX (.enex)mà bạn muốn nhập.
  3. Không bắt buộc: Chọn lựa chọn Nhập thẻ nếu bạn muốn nhập thẻ.
  4. Bấm Mở.
 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Chọn Tệp > Nhập...trong thanh menu.
  2. Tìm và chọn tệp ENEX (.enex)mà bạn muốn nhập.
  3. Bấm vàoMở. Thẻ sẽ tự động được nhập.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Chọn Tệp > Nhập > Tệp xuất của Evernote trong thanh menu.
  2. Tìm và chọn tệp ENEX (.enex) mà bạn muốn nhập.
  3. Không bắt buộc: Chọn lựa chọn Nhập thẻ của ghi chú nếu bạn muốn nhập thẻ.
  4. Bấm Mở.

Bạn cũng có thể nhập tệp ENEX theo những cách sau:

 • Kéo và thả tệp ENEX trực tiếp vào một sổ tay thông qua thanh điều hướng bên trái hoặc danh sách ghi chú.
 • Bấm đúp vào một tệp ENEX để tự động nhập tệp đó vào ứng dụng.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • ENEX
 • khôi phục ghi chú
 • khôi phục
 • nhập
 • nhập ghi chú
 • nhập ghi chú Evernote
 • nhập sổ tay
 • nhập sổ tay Evernote
 • chuyển nhập nội dung