Rời khỏi chương trình Evernote beta

Rời khỏi chương trình Evernote beta
< Trước / Tiếp theo >

Rời khỏi chương trình Evernote beta

Nếu bạn đang tham gia một bản beta dành cho một hệ điều hành cụ thể và thích sử dụng bản phát hành rộng rãi hiện tại của Evernote hơn, hãy làm theo các bước sau đây đối với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Nếu bạn đang sử dụng bản beta của ứng dụng Evernote cho Mac phiên bản mới (biểu tượng ứng dụng có màu đen/trắng):

  1. Mở ứng dụng Evernote beta rồi chọn Tất cả ghi chú để kiểm tra xem có ghi chú nào chưa được đồng bộ không (được biểu thị bằng biểu tượng đồng bộ màu xám ở góc của danh sách ghi chú).
  2. Sau khi kiểm tra thấy tất cả ghi chú của bạn đã được đồng bộ (không còn xuất hiện biểu tượng đồng bộ hóa màu xám nữa), hãy gỡ cài đặt ứng dụng bản beta.
  3. Tải và cài đặt ứng dụng Evernote thông thường từ evernote.com/download.

  Nếu bạn đang sử dụng bản beta của ứng dụng Evernote cho Mac phiên bản hiện tại (biểu tượng ứng dụng màu xanh lục/trắng):

  Export unsynced notes and/or local notebooks

  Khi bạn rời khỏi chương trình beta, bạn cần phải cài đặt lại Evernote phiên bản phát hành rộng rãi. Nếu bạn có ghi chú chưa đồng bộ hoặc sổ tay lưu trên máy, bạn cần phải xuất ra khỏi bản beta để có thể nhập lại vào bản phát hành rộng rãi. Để xuất ghi chú chưa đồng bộ hoặc sổ tay lưu trên máy:

  1. Chọn tất cả ghi chú chưa đồng bộ, hoặc chọn từng sổ tay lưu trên máy, sau đó bấm chuột phải và chọn Xuất ghi chú....
  2. Chọn 'Định dạng Evernote XML (.enex)' bên cạnh mục Định dạng, rồi bấm vào Lưu để lưu tệp về máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm >>
  Move your Evernote database

  Bản phát hành rộng rãi của Evernote sẽ tải tất cả ghi chú đã đồng bộ của bạn. Sau khi chắc chắn các ghi chú của bạn đã được tải xuống thành công, hãy chuyển cơ sở dữ liệu của bản beta đến một nơi an toàn để sao lưu hoặc xóa đi.

  1. Mở Evernote cho Mac và chuyển đến mục Evernote > Tùy chọn... trên thanh menu.
  2. Trong tab "Cập nhật phần mềm", bỏ chọn hộp kiểm "Cập nhật lên phiên bản beta (nếu có)".
  3. Nhấn và giữ phím Tùy chọn, sau đó chọn Trợ giúp > Gỡ lỗi > Mở thư mục chứa cơ sở dữ liệu (đừng đóng thư mục này lại).
  4. Trên thanh menu, chọn Evernote > Thoát Evernote.
  5. Di chuyển thư mục có đánh số thứ tự từ thư mục cơ sở dữ liệu sang màn hình chính của máy tính. Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn một thư mục có đánh số thứ tự, hãy di chuyển lần lượt từng thư mục.
  6. Gỡ cài đặt phiên bản beta của Evernote, sau đó tải và cài đặt lại Evernote từ trang web của chúng tôi.


  Evernote sẽ tải tất cả ghi chú đã đồng bộ và tạo một cơ sở dữ liệu mới trên máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể nhập tất cả ghi chú đã xuất bằng cách chọn Tệp > Nhập ghi chú... trên thanh menu.

 • Windows

  Nếu bạn đang sử dụng bản beta của ứng dụng Evernote cho Windows phiên bản mới (biểu tượng ứng dụng có màu đen/trắng):

  1. Mở ứng dụng Evernote beta rồi chọn Tất cả ghi chú để kiểm tra xem có ghi chú nào chưa được đồng bộ không (được biểu thị bằng biểu tượng đồng bộ màu xám ở góc của danh sách ghi chú).
  2. Sau khi kiểm tra thấy tất cả ghi chú của bạn đã được đồng bộ (không còn xuất hiện biểu tượng đồng bộ hóa màu xám nữa), hãy gỡ cài đặt ứng dụng bản beta.
  3. Tải và cài đặt ứng dụng Evernote thông thường từ evernote.com/download.

  Nếu bạn đang sử dụng bản beta của ứng dụng Evernote cho Windows phiên bản hiện tại (biểu tượng ứng dụng màu xanh lục/trắng):

  1. Nếu Evernote đang chạy, chuyển đến Tệp > Thoát trên thanh menu.
  2. Bấm nút 'Bắt đầu' để mở menu Bắt đầu.
  3. Chuyển đến Bảng điều khiển > Gỡ cài đặt chương trình.
  4. Chọn Evernote, rồi bấm vào Gỡ cài đặt.
  5. Khởi động lại máy tính.
  6. Thoát khỏi Internet Explorer và Outlook (nếu có cài đặt và đang chạy).
  7. Tải và cài đặt Evernote (bằng quyền Quản trị viên) từ trang web của chúng tôi.


  Lưu ý: Bỏ chọn mục "Cho phép những tính năng và bản cập nhật thử nghiệm" sẽ chỉ tắt lời nhắc cài đặt những bản cập nhật beta về sau chứ không gỡ cài đặt phiên bản beta của Evernote.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Nếu bạn cài đặt bản xem trước từ Trung tâm ứng dụng:

  1. Xoá phiên bản xem trước của ứng dụng Evernote (biểu tượng ứng dụng có màu đen).
  2. Mở ứng dụng Cài đặt, chuyển đến mục Tổng quan > Hồ sơ, sau đó xóa hồ sơ Evernote đi bằng cách nhấn vào Evernote > Xóa hồ sơ.
  3. Tiếp tục sử dụng phiên bản thông thường của Evernote mà bạn cài đặt từ App Store.

  Nếu bạn cài đặt phiên bản beta thông qua Apple TestFlight:

  1. Mở TestFlight rồi nhấn vào trang thông tin Evernote.
  2. Ở cuối trang, nhấn vào Ngừng thử nghiệm, xác nhận, rồi thoát khỏi ứng dụng TestFlight.
  3. Xóa ứng dụng Evernote beta (mang biểu tượng ứng dụng màu đen).
  4. Cài đặt lại Evernote từ App Store.
 • Android

  1. Mở ứng dụng Play Store.
  2. Tìm Evernote, sau đó nhấn vào biểu tượng Evernote để mở trang thông tin chi tiết của ứng dụng.
  3. Chuyển xuống phần thử nghiệm beta.
  4. Nhấn vào Rời chương trình, sau đó chờ để được xóa tên khỏi chương trình beta (quá trình này có thể mất đến 30 phút).
  5. Gỡ cài đặt Evernote khỏi thiết bị của bạn.
  6. Cài đặt lại Evernote từ Play Store.


  Lưu ý: Nếu bạn không gỡ cài đặt rồi cài đặt lại Evernote sau khi rời khỏi chương trình beta, bạn sẽ vẫn sử dụng phiên bản beta của Evernote cho đến lần cập nhật chung tiếp theo của ứng dụng.

LANGUAGES_PRODUCT