Tham gia chương trình Truy cập sớm của Evernote

Tham gia chương trình Truy cập sớm của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Tham gia chương trình Truy cập sớm của Evernote

Chúng tôi mong bạn giúp định hình tương lai của Evernote. Chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến và giới thiệu những tính năng mới. Ý kiến của bạn sẽ giúp chúng tôi phát triển đúng hướng.

Là một người thử nghiệm của chương trình truy cập sớm, bạn có cơ hội dùng thử và cung cấp ý kiến phản hồi cho những phiên bản và tính năng mới của Evernote trước khi chúng tôi phát hành rộng rãi. Tuy nhiên, xin hiểu rằng các tính năng và hoạt động của phiên bản truy cập sớm đang được thử nghiệm trong môi trường thực tế, có nghĩa là thỉnh thoảng sẽ phát sinh lỗi. Tuy nhiên, ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi xây dựng một phiên bản Evernote tốt hơn.

Nếu bạn có thắc mắc về Chương trình truy cập sớm, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Tham gia chương trình Truy cập sớm

Chương trình Truy cập sớm của Evernote dành cho tất cả khách hàng có tài khoản Evernote cá nhân. Xin lưu ý rằng không phải tất cả người tham gia chương trình Truy cập sớm đều có quyền truy cập vào tất cả phiên bản ứng dụng và tính năng được thử nghiệm. Các thiết bị bạn sử dụng, cách bạn sử dụng Evernote và tần suất bạn sử dụng Evernote sẽ giúp chúng tôi xác định có thể mời bạn tham gia nội dung thử nghiệm nào.

Để tham gia chương trình:

  1. Hãy mở trình duyệt và truy cập evernote.com/earlyaccess.
  2. Điền vào biểu mẫu trên trang này.
  3. Bấm Tham gia ngay.

Lưu ý: Khách hàng sử dụng Evernote Teams không đáp ứng được điều kiện tham gia chương trình này. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có vài tính năng của Evernote Teams được đưa ra thử nghiệm ngoài chương trình này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài Chương trình thử nghiệm truy cập sớm dành cho tài khoản Evernote Teams.

LANGUAGES_PRODUCT