Tạo mẫu riêng của bạn

Tạo mẫu riêng của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Tạo mẫu riêng của bạn

Bạn có thể tạo mẫu riêng từ ghi chú hiện có. Nếu bạn thích dùng mẫu tạo sẵn, hãy truy cập trang web của chúng tôi để lựa chọn trong số hàng chục mẫu miễn phí. Để tìm hiểu về cách sử dụng mẫu, truy cập Sử dụng mẫu.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo mẫu riêng nếu sử dụng thuê bao trả phí.

Tạo mẫu

Bạn có thể chuyển bất cứ ghi chú hiện có nào thành mẫu để sử dụng lại về sau. Khi đã định dạng xong một ghi chú theo ý mình, hãy làm theo những bước sau đây để lưu ghi chú lại thành mẫu.

 • Mac

  Tạo ghi chú mà bạn muốn dùng làm mẫu. Bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải, chọn Lưu thành mẫu..., sau đó đặt tiêu đề rồi bấm vào Lưu. Để xem mẫu đã lưu, hãy tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung của ghi chú.

 • Windows

  Tạo ghi chú mà bạn muốn dùng làm mẫu. Bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải, chọn Lưu thành mẫu..., sau đó đặt tiêu đề rồi bấm vào Lưu. Để xem mẫu đã lưu, hãy tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung của ghi chú.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Tạo ghi chú mà bạn muốn dùng làm mẫu. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải, chọn Lưu thành mẫu..., sau đó đặt tiêu đề rồi nhấn vào Lưu. Để xem mẫu đã lưu, hãy tạo một ghi chú mới rồi nhấn vào Mẫu trong phần nội dung của ghi chú, rồi nhấn Mẫu của tôi.

 • Android

  Tạo ghi chú mà bạn muốn dùng làm mẫu. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải, nhấn vào Lưu ghi chú, chọn Lưu thành mẫu, sau đó đặt tiêu đề cho mẫu rồi bấm vào Lưu. Để xem mẫu đã lưu, hãy tạo một ghi chú mới rồi nhấn vào Mẫu trong phần nội dung của ghi chú.

 • Web

  Tạo ghi chú mà bạn muốn dùng làm mẫu. Bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải, chọn Lưu thành mẫu..., sau đó đặt tiêu đề rồi bấm vào Lưu. Để xem mẫu đã lưu, hãy tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung của ghi chú.

Để cập nhật hoặc chỉnh sửa một mẫu đã tạo, hãy xem bài viết Chỉnh sửa mẫu của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sắp xếp thứ tự của các mẫu đã lưu được không?

Không. Mẫu được trình bày theo thứ tự cập nhật – mẫu được cập nhật gần đây nhất sẽ xuất hiện đầu tiên.

Tôi có thể chia sẻ mẫu của mình cho người khác thông qua Thư viện mẫu của Evernote được không?

Hiện tại, chúng tôi không cho phép gửi mẫu vào Thư viện mẫu của chúng tôi.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • mẫu
 • các mẫu
 • mẫu tùy chỉnh
 • chỉnh sửa mẫu