Việc cần làm khi ghi chú bị thiếu nội dung

Việc cần làm khi ghi chú bị thiếu nội dung
< Trước / Tiếp theo >

Việc cần làm khi ghi chú bị thiếu nội dung

Nếu nội dung trong một ghi chú bị mất hoặc bị hỏng, hãy thử làm theo hướng dẫn gỡ lỗi sau đây:

 1. Kiểm tra Lịch sử ghi chú (Evernote Premium, Personal, Professional và Teams): Kiểm tra Lịch sử ghi chú để xem kho lưu trữ các bản sao lưu tự động của bất kỳ ghi chú nào. Nếu đã tìm thấy nội dung cần thiết, bạn có thể khôi phục ghi chú cũ vào tài khoản. Tìm hiểu cách truy cập lịch sử ghi chú.
 2. Tìm ghi chú bị xung đột: Hãy thử tìm những ghi chú trùng lặp được tạo ra do lỗi ghi chú xung đột. Mở bất kỳ ghi chú nào mà bạn tìm được rồi kiểm tra xem có nội dung bị thiếu hay không.
 3. Khôi phục lại từ bản sao lưu: Nếu bạn có một bản sao lưu của ghi chú, bạn có thể nhập lại nội dung từ bản sao lưu này vào Evernote. Tìm hiểu về cách sao lưukhôi phục ghi chú.
 4. Liên hệ bộ phận hỗ trợ (Evernote Premium, Personal, Professional và Teams): Nếu vẫn không tìm được nội dung, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Khi gửi yêu cầu hỗ trợ, hãy chọn Vấn đề kỹ thuật > Ghi chú > Ghi chú bị thất lạc hoặc nội dung bị thiếu.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • mất
 • nội dung bị thiếu
 • thất lạc
 • trống
 • rỗng
 • ghi chú bị thất lạc
 • ghi chú bị mất
 • lấy lại ghi chú
 • lấy lại ghi chú
 • khôi phục ghi chú
 • mất hình ảnh
 • mất nội dung
 • mất ghi chú