Dùng tính năng tự động định dạng

Dùng tính năng tự động định dạng
< Trước / Tiếp theo >

Dùng tính năng tự động định dạng

Evernote hỗ trợ một số lối tắt khi nhập liệu để tự động định dạng văn bản. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng tạo một số đối tượng phổ biến, chẳng hạn như danh sách, bảng biểu và dòng kẻ phân cách. Bạn cũng có thể tạo 😃, 💯 và 🍕!

Khoản mục

Cách sử dụng

Thí dụ

Danh sách không xếp thứ tự (dấu đầu dòng)

Nhập ký tự * , - hoặc + ở đầu mỗi dòng mới

Danh sách có xếp thứ tự (đánh số)

Nhập 1. hoặc 1) ở đầu mỗi dòng mới

Việc cần làm (hộp kiểm)

[] hoặc [x]

Lưu ý: Dùng 'x' để tạo hộp kiểm đã đánh dấu.

Thước ngang (đường phân cách)

---, === hoặc *** ở đầu một dòng mới, sau đó nhấn Enter.

Khối mã

``` ở đầu một dòng mới, sau đó nhấn Enter để bắt đầu và kết thúc khối mã.

Lưu ý: Không thể tạo khối mã bằng tính năng tự động định dạng trong Evernote cho Windows hoặc Android.

Bảng

[][][]x3 ở đầu một dòng

Lưu ý: Nhập số cặp dấu ngoặc tương ứng với số cột mong muốn, theo sau đó là dấu x và số lượng dòng mong muốn. Không thể dùng tính năng tự động định dạng để tạo bảng biểu trong Evernote cho Android.

 

Đường liên kết - URL

Trang web (ví dụ: www.evernote.com)

 

Đường liên kết - Email  

Địa chỉ email (ví dụ: e4note@evernote.com)

Liên kết - URL kèm văn bản

[Văn bản](Đường liên kết)

Ví dụ: [Trang chủ Evernote](www.evernote.com)

Biểu tượng cảm xúc

:)
:-o
<3
:100:
:joy:

Lưu ý: Evernote hỗ trợ nhiều biểu tượng cảm xúc phổ biến - hãy thử tạo biểu tượng mà bạn thích! Không thể dùng tính năng tự động định dạng để tạo biểu tượng cảm xúc trong Evernote cho Android.

Xóa hoặc tắt tính năng tự động định dạng

Nếu nội dung được định dạng tự động ngoài ý muốn hoặc nếu muốn tắt một vài hoặc tất cả các kiểu định dạng tự động, hãy làm theo hướng dẫn sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  • Để chuyển nội dung được định dạng tự động trở lại dạng văn bản ban đầu: Hãy chuyển đến Chỉnh sửa > Hủy thao tác trong thanh menu hoặc dùng phím tắt Command + Z.
  • Để tắt tính năng tự động định dạng, hãy chọn Evernote > Tùy chọn > Định dạng, rồi bỏ chọn hộp kiểm trong phần Tự động định dạng.

  Lưu ý: Không thể tắt tính năng tự động định dạng trong phiên bản mới của Evernote cho Mac.

 • Windows

  • Để chuyển nội dung được định dạng tự động trở lại dạng văn bản ban đầu: Hãy chuyển đến Chỉnh sửa > Hủy thao táctrong thanh menu hoặc dùng phím tắt Ctrl + Z.
  • Để tắt tính năng tự động định dạng hoặc tắt một số kiểu định dạng cụ thể: Hãy chọn Công cụ > Tùy chọn > Ghi chú > Cách chỉnh sửa ghi chú trong thanh menu.

  Lưu ý: Không thể tắt tính năng tự động định dạng trong phiên bản mới của Evernote cho Windows.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Để chuyển văn bản được định dạng tự động về lại định dạng ban đầu khi nhập liệu: Nhấn nút Hủy thao tác (mũi tên cong về bên trái) nằm ở trên cùng của ghi chú trước khi tiếp tục thay đổi nội dung ghi chú. Bạn cũng có thể lắc thiết bị rồi chọn Hủy thao tác nhập liệu.

  Lưu ý: Không thể tắt tính năng tự động định dạng trong Evernote cho iOS.

 • Android

  Để chuyển văn bản được định dạng tự động về lại định dạng ban đầu khi nhập liệu: Nhấn nút Hủy thao tác (mũi tên cong về bên trái) nằm ở trên cùng của ghi chú trước khi tiếp tục thay đổi nội dung ghi chú.

  Lưu ý: Không thể tắt tính năng tự động định dạng trong Evernote cho Android.

 • Web

  Để chuyển nội dung định dạng tự động trở lại dạng văn bản ban đầu: Hãy nhấn Ctrl + Z (Windows) hoặc Command + Z (MacOS) trước khi thực hiện thêm thay đổi đối với ghi chú.

  Lưu ý: Không thể tắt tính năng tự động định dạng trong Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • cú pháp định dạng văn bản
 • tự động định dạng
 • chèn văn bản tự động
 • bảng tự động
 • tự động định dạng
 • tự động sửa lỗi
 • biểu tượng vui
 • biểu tượng cảm xúc
 • định dạng
 • định dạng
 • định dạng văn bản
 • trình chỉnh sửa văn bản
 • khối mã
 • tắt tính năng tự động định dạng
 • tắt tính năng chèn văn bản tự động
 • tắt tính năng tự động định dạng
 • tắt tính năng chèn văn bản tự động
 • tắt tính năng tự động sửa lỗi