Tổng quan về trung tâm trợ giúp và học tập của Evernote

Tổng quan về trung tâm trợ giúp và học tập của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Tổng quan về trung tâm trợ giúp và học tập của Evernote

Trung tâm trợ giúp và học tập của Evernote là một trong nhiều tài nguyên hỗ trợ để giúp bạn tìm hiểu và sử dụng Evernote. Bạn có thể dùng Trung tâm trợ giúp và học tập của Evernote để:

  • Liên hệ bộ phận hỗ trợ - Liên hệ với một thành viên trong bộ phận hỗ trợ của chúng tôi
  • Duyệt xem các bài viết - Tìm hiểu cách sử dụng các sản phẩm của Evernote, cũng như tìm câu trả lời khi có thắc mắc về sản phẩm và tài khoản
  • Quản lý phiếu yêu cầu hỗ trợ - Xem và cập nhật những phiếu yêu cầu hỗ trợ đang mở

Đăng nhập để xem thêm

Khi đăng nhập vào Trung tâm trợ giúp và học tập, bạn có thể xem bài viết và những phương án hỗ trợ phù hợp với gói thuê bao của bạn. Để bắt đầu, hãy bấm vào Đăng nhập vào Trung tâm trợ giúp và học tập ở góc trên cùng bên phải của trang web hoặc đăng nhập ở đây. Dùng tên người dùng và mật khẩu của Evernote đăng nhập.

Liên hệ bộ phận hỗ trợ

Dễ dàng yêu cầu trợ giúp bằng cách chọn một trong những nút liên hệ bên dưới thanh tìm kiếm trên trang chủ. Các phương án bạn thấy khi đăng nhập có thể khác nhau tùy tài khoản và gói đăng ký. Nếu không thấy phương án mình cần, có thể bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.

Duyệt xem bài viết

Sử dụng Trung tâm hỏi đáp của Evernote

Chúng tôi có hàng trăm bài viết bằng nhiều thứ tiếng để giúp bạn tìm hiểu và tận dụng Evernote. Để duyệt xem các bài viết bằng một thứ tiếng khác, vui lòng chọn một ngôn ngữ bằng cách dùng công cụ chọn ngôn ngữ ở góc dưới cùng bên phải của trang.

Quản lý phiếu yêu cầu hỗ trợ

Trang

Đê xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn, hãy đăng nhập, rồi bấm vào Yêu cầu của tôi ở góc trên bên phải của trang web. Bạn sẽ thấy danh sách mọi phiếu yêu cầu đã tạo, cũng như trạng thái của những phiếu này. Bấm vào dòng tiêu đề của phiếu yêu cầu để xem nội dung trao đổi và trả lời trực tiếp trong trang web (nếu phiếu còn mở).

LANGUAGES_PRODUCT