Dùng Evernote cho Android để lưu ảnh có chứa văn bản

Dùng Evernote cho Android để lưu ảnh có chứa văn bản
< Trước / Tiếp theo >

Dùng Evernote cho Android để lưu ảnh có chứa văn bản

Evernote cho Android sẽ tự động lưu ảnh chụp có văn bản vào tài khoản Evernote để giúp bạn có thêm bối cảnh hoặc để chia sẻ với người khác. Evernote sẽ quét thư viện ảnh trên thiết bị của bạn để tìm ảnh chụp có chứa văn bản, rồi báo cho bạn biết nên lưu ảnh nào vào Evernote. Sau khi lưu vào Evernote, nội dung trong ảnh sẽ có định dạng có thể tìm kiếm được để bạn có thể dễ dàng tìm lại về sau.

Khi lưu ảnh chụp văn bản vào Evernote, chẳng hạn như danh thiếp hoặc ghi chú cuộc họp, ảnh sẽ xuất hiện trong dải tiện ích, dưới đề mục "Thu thập ảnh". Tại đây, bạn có thể chuyển ảnh vào ghi chú, bổ sung thông tin hoặc thêm tệp đính kèm.

Lưu ý: Tính năng này không có trong phiên bản mới của Evernote cho Android.

Câu hỏi thường gặp

Ảnh của tôi có được tải lên Evernote không? Nhân viên của Evernote có xem được ảnh của tôi không?

Không. Ảnh được quét cục bộ trên thiết bị của bạn. Không có ảnh nào được gửi đến máy chủ để thực hiện quá trình nhận dạng văn bản.

Evernote có lưu lại ảnh khi tôi chưa cho phép không?

Không. Chỉ những ảnh nào mà bạn nhấn vào để lưu thì mới được lưu vào Evernote.

Evernote có thể phát hiện được loại văn bản nào?

Evernote phát hiện được cả văn bản viết tay và văn bản không phải viết tay. Có nghĩa là bạn có thể chụp hình chữ viết tay trên bảng trắng, biên lai dạng in, ghi chú Post-it® notes và những loại nội dung khác.

Việc này khác với việc quét tài liệu bằng camera của Evernote như thế nào?

Khi bật tính năng này, bạn không phải mở ứng dụng Evernote. Evernote sẽ phát hiện hình ảnh có chứa văn bản trong thư viện ảnh của bạn và đề xuất bạn lưu những ảnh đó vào Evernote.

Những ngôn ngữ nào được hỗ trợ?

Evernote sẽ nhận dạng được văn bản bất kể ngôn ngữ và có thể phân biệt văn bản viết tay bằng mọi ngôn ngữ hệ Latin, cũng như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Làm cách nào để tắt tính năng này?

Để tắt tính năng phát hiện văn bản trong thư viện hình ảnh, chuyển đến phần Cài đặt > Thông báo và bỏ chọn mục Thông báo thu thập.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • android
  • thu thập
  • ảnh
  • ảnh
  • thu thập ảnh
  • quét
  • quét tài liệu
  • văn bản
  • tìm kiếm hình ảnh