Đăng nhập vào Evernote bằng Google

Đăng nhập vào Evernote bằng Google
< Trước / Tiếp theo >

Đăng nhập vào Evernote bằng Google

Trang đăng nhập của Evernote Web

Nếu bạn có Tài khoản Google, hãy dùng tài khoản đó để đăng nhập vào Evernote. Cách này giúp bạn đỡ phải ghi nhớ mật khẩu. Sau khi cấp quyền và bật chế độ đăng nhập bằng Google, bạn có thể sử dụng thông tin của Evernote hoặc của Google để đăng nhập.

Thiết lập tính năng Đăng nhập bằng Google cho Evernote

Trước khi có thể dùng tài khoản Google để đăng nhập vào Evernote hoặc tạo tài khoản Evernote mới, bạn cần phải cho phép Evernote xem các thông tin liên quan trong tài khoản Google, chẳng hạn như thông tin cơ bản về hồ sơ.

Bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền khi:

 • Lần đầu tiên thiết lập tính năng Đăng nhập bằng Google cho tài khoản Evernote hiện có
 • Bạn dùng tính năng Đăng nhập bằng Google để tạo tài khoản Evernote mới

Hệ thống có thể yêu cầu bạn liên kết lại với tài khoản Google của bạn nếu liên kết giữa tài khoản Evernote và tài khoản Google đã hết hạn hoặc nếu bạn tắt và bật lại tính năng Đăng nhập bằng Google.

Bạn tạo tài khoản mới hoặc địa chỉ email của tài khoản Evernote hiện có là địa chỉ Gmail

Bạn tạo tài khoản mới, hoặc địa chỉ email của tài khoản Evernote hiện có là địa chỉ Gmail, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm vào Đăng nhập, rồi chọn Tiếp tục bằng Google.
  2. Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Evernote sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Evernote. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.
  3. Bấm vào Cho phép để cho phép Evernote xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
 • Windows

  1. Bấm vào Đã có tài khoản, sau đó nhấp vào Tiếp tục bằng Google.
  2. Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Evernote sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Evernote. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.
  3. Bấm vào Cho phép để cho phép Evernote xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  1. Nhấn vào Tạo tài khoản hoặc nhấn vào đường liên kết có tiêu đề Đăng nhập.
  2. Trên màn hình tiếp theo, nhấn vào Đăng nhập bằng Google.
  3. Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Evernote sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Evernote. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.
  4. Nhấn vào Cho phép để cho phép Evernote xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
 • Android

  1. Nhấn vào Đăng nhập bằng Google hoặc nhấn vào đường liên kết có tiêu đề ĐĂNG NHẬP.
  2. Trên màn hình tiếp theo, nhấn vào Đăng nhập bằng Google.
  3. Chọn tài khoản Google hiện có trong danh sách hoặc thêm tài khoản khác. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Evernote sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Evernote. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.
  4. Nhấn vào Cho phép để cho phép Evernote xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.
 • Web

  1. Trên trang chủ của Evernote, bấm vào Đăng ký hoặc Đăng nhập.
  2. Bấm vào Tiếp tục bằng Google.
  3. Nhập thông tin đăng nhập bằng Google của bạn. Lưu ý: Nếu đã có tài khoản Evernote sử dụng địa chỉ Gmail này, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu Evernote. Bạn chỉ phải làm việc này một lần.
  4. Bấm vào Cho phép để cho phép Evernote xem thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn.

Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản Evernote của bạn không phải là địa chỉ Gmail

Nếu địa chỉ email dùng cho tài khoản Evernote của bạn không phải là địa chỉ Gmail, hãy làm theo các bước sau đây để bật tính năng Đăng nhập bằng Google.

 1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
 2. Chọn mục Dịch vụ đã kết nối trong menu bên trái.
 3. Bật chế độ "Đăng nhập bằng Google". Lưu ý Để tắt tính năng Đăng nhập bằng Google trên Evernote, hãy tắt chế độ "Đăng nhập bằng Google".

Bạn có thể quản lý riêng mỗi dịch vụ Google đã kết nối. Ví dụ: bạn có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google nhưng vẫn duy trì kết nối với dịch vụ Google Drive.

Câu hỏi thường gặp

Tính năng Đăng nhập bằng Google có thay đổi cách thức làm việc của Evernote không?

Không. Tính năng đăng nhập bằng Google giúp bạn truy cập các ghi chú của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn bạn vẫn sử dụng Evernote như thông thường.

Evernote có hỗ trợ đăng nhập bằng các loại tài khoản khác không?

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Google. Chúng tôi có thể thêm dịch vụ định danh khác trong tương lai.

Tôi có thể dùng tài khoản Google của mình để tạo tài khoản Evernote mới không?

Có, miễn là địa chỉ Gmail của bạn chưa được liên kết với một tài khoản Evernote hiện có.

Nếu tôi muốn đăng nhập bằng Google thì tôi có phải tạo một tài khoản Evernote mới không?

Không, bạn có thể dùng tài khoản Google để đăng nhập vào tài khoản Evernote hiện có bằng cách bật tính năng Đăng nhập bằng Google trong phần cài đặt tài khoản hoặc chọn mục "Đăng nhập bằng Google" trong ứng dụng Evernote.

Tôi có cần phải có tài khoản Google để tiếp tục sử dụng Evernote không?

Không. Tính năng đăng nhập bằng Google là không bắt buộc và không cần phải có mới dùng được Evernote. Đây chỉ là một cách khác để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Tôi đăng nhập bằng Google nhưng bây giờ lại không thấy ghi chú của mình trong Evernote. Đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể đã vô tình đăng nhập vào một tài khoản cũ hoặc tạo một tài khoản mới. Hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản để kiểm tra địa chỉ email và thông tin ngày tháng trong mục "Thành viên từ" để biết là bạn có đăng nhập vào đúng tài khoản hay không. Để đăng nhập vào một tài khoản khác, hãy tắt tính năng "Đăng nhập bằng Google" trên trang Dịch vụ đã kết nối, sau đó đăng nhập vào tài khoản Evernote mà bạn muốn liên kết, rồi quay trở lại trang "Dịch vụ đã kết nối" để bật tính năng Đăng nhập bằng Google.

Google có thể xem thông tin đăng nhập Evernote, tìm ghi chú hoặc sử dụng ghi chú của tôi để phân phát quảng cáo có chủ đích hay không?

Không. Khi bật tính năng Đăng nhập bằng Google, bạn chỉ cho phép Evernote xem những thông tin có liên quan về tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như thông tin cơ bản của hồ sơ. Google không có quyền truy cập vào tài khoản Evernote của bạn.

Nếu tôi bật tính năng Đăng nhập bằng Google thì liệu đó có phải là cách duy nhất để đăng nhập từ đó về sau không?

Không. Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tài khoản Evernote.

Tôi có thể sử dụng tính năng xác minh hai bước khi đăng nhập bằng Google không?

Được, nếu bạn có bật tính năng xác minh hai bước trên tài khoản Google của mình.

Nếu tôi quên mật khẩu thì sao?

 • Nếu bạn quên mật khẩu Google: Hãy yêu cầu Google đặt lại mật khẩu cho bạn
 • Nếu bạn quên mật khẩu Evernote: Hãy yêu cầu Evernote đặt lại mật khẩu cho bạn

Lưu ý: Nếu bạn chưa bao giờ tạo mật khẩu Evernote, hãy yêu cầu đặt lại mật khẩu tại đây để tạo mật khẩu mới.

Tính năng Đăng nhập bằng Google có được các ứng dụng khác của Evernote, chẳng hạn như Skitch, Scannable hoặc Penultimate hỗ trợ không?

Tính năng Đăng nhập bằng Google chỉ được hỗ trợ trên phiên bản mới nhất của Web Clipper; Evernote Web; Evernote cho Windows, Mac, Android; và Evernote cho iPhone, iPad và iPod Touch. Đối với các ứng dụng khác của Evernote, bạn có thể dùng thông tin đăng nhập của Evernote để vào tài khoản.

Nếu bạn dùng tính năng Đăng nhập bằng Google để tạo tài khoản Evernote nhưng lại sử dụng một ứng dụng Evernote không hỗ trợ tính năng này, bạn cần phải đặt một mật khẩu cho Evernote bằng cách yêu cầu đặt lại mật khẩu tại đây.

Tôi có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google cho tài khoản Evernote không?

Có. Bạn có thể tắt tính năng Đăng nhập bằng Google trong phần cài đặt tài khoản.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • openID
 • Google
 • tài khoản Google
 • đăng nhập bằng Google
 • đăng nhập bằng Google
 • Tiếp tục bằng google