Đính kèm tệp Google Drive vào ghi chú

Đính kèm tệp Google Drive vào ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Đính kèm tệp Google Drive vào ghi chú

Tổng quan

Bạn có thể thêm tệp Google Drive vào ghi chú Evernote dưới dạng tệp đính kèm hoặc dưới dạng liên kết (URL) dán vào ghi chú mà không cần phải rời khỏi Evernote. Khi bạn đính kèm tệp Google Drive, các liên kết được định dạng thành các đối tượng có thể bấm vào, dễ dàng tìm thấy trong ghi chú. Bạn có thể nhanh chóng liên kết đến các báo cáo hằng tuần đã tạo trên Google Trang tính từ một ghi chú dự án dùng chung hoặc nhanh chóng ghi lại ý tưởng cho một bài đăng trên blog trong Evernote rồi đính kèm các liên kết đến nghiên cứu được lưu trong Google Tài liệu.

Evernote sẽ hiển thị tệp Google Drive của bạn dưới dạng một liên kết được tạo kiểu đặc biệt kèm tiêu đề.

Kết nối với Google Drive

Lần đầu tiên đính kèm tệp Google Drive vào ghi chú, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền cho Evernote kết nối với Google Drive. Khi được hỏi, hãy làm theo hướng dẫn để cấp quyền cho Evernote truy cập tệp trên Google Drive của bạn.

Bạn có thể được hỏi trong những trường hợp sau:

 • Khi lần đầu tiên chọn Google Drive trong menu Chèn trên thanh công cụ (Phiên bản mới của Evernote).
 • Khi lần đầu tiên chọn biểu tượng Google Drive (hình tam giác) trong thanh công cụ chỉnh sửa ghi chú (Phiên bản cũ của Evernote).
 • Khi lần đầu tiên bạn dán một liên kết tệp Google Drive vào ghi chú và chọn lựa chọn Kết nối.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều tài khoản Google, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản Google được liên kết với tệp Google Drive mà bạn muốn tạo liên kết vào Evernote.

Thêm tệp Google Drive vào ghi chú của bạn

Có hai cách để thêm tệp Google Drive vào ghi chú.

Chọn một tệp Google Drive để đính kèm

Nếu bạn đang làm việc trong Evernote, hãy chọn một tệp trực tiếp từ Google Drive của bạn.

 1. Bấm vào Chèn > Google Drive (phiên bản mới của Evernote) hoặc biểu tượng Google Drive (phiên bản cũ của Evernote) trong thanh công cụ chỉnh sửa.
 2. Chọn một tệp trong Google Drive của bạn.
 3. Bấm vào Chọn.

Sao chép và dán một đường liên kết (URL) đến tệp Google Drive vào ghi chú

Có nhiều cách để tìm đường liên kết đến một tệp trên Google Drive.

 • Trong Google Drive, bấm chuột phải vào một tệp rồi chọn Nhận liên kết trong menu tùy chọn.
 • Trong bất kỳ Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày Google nào đang mở, bấm vào nút Chia sẻ, sau đó bấm Sao chép liên kết.

Sau khi liên kết được chép vào bảng tạm, bạn có thể dán vào bất cứ đâu trong ghi chú.

Để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ tệp Google Drive, hãy truy cập Chia sẻ tệp từ Google Drive trên trang web Trợ giúp của Google Drive.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đính kèm những loại tệp nào trên Google Drive? Chỉ các tệp Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày Google thôi hay cả các loại tệp khác nữa?

Mọi tệp được lưu trên Google Drive đều có thể được thêm vào ghi chú dưới dạng tệp đính kèm Google Drive.

Khi tôi cho phép Evernote kết nối với Google Drive thì Google có thể xem được những thông tin gì trên tài khoản Evernote của tôi và ngược lại?

Khi bạn cho phép Evernote kết nối với Google Drive, bạn sẽ cho phép Evernote xem và truy cập tệp lưu trong Google Drive của bạn. Google không thể xem hoặc truy cập bất kỳ ghi chú nào trong tài khoản Evernote của bạn.

Google có thể tìm kiếm ghi chú trong tài khoản Evernote của tôi nếu tôi kết nối tài khoản Google Drive với tài khoản Evernote không?

Không. Evernote chỉ được cấp quyền để xem và truy cập tệp lưu trong Google Drive của bạn, chứ không có quyền ngược lại. Google không thể xem hoặc tìm kiếm bất kỳ ghi chú nào trong tài khoản Evernote của bạn.

Vì sao có một số người không thể truy cập được tệp Google Drive mà tôi đính kèm vào ghi chú và chia sẻ với họ trong Evernote?

Người được chia sẻ một ghi chú chỉ có thể xem và truy cập những tệp Google Drive được bạn cấp phép xem. Để đảm bảo người được chia sẻ một ghi chú Evernote có quyền xem tệp Google Drive mà bạn đính kèm vào ghi chú, hãy mở Google Drive để quản lý quyền chia sẻ tệp.

Nếu ghi chú có chứa một tệp Google Drive riêng tư thì người được chia sẻ có thể xem nội dung của tệp đính kèm đó hay không?

Không. Người được bạn chia sẻ ghi chú trong Evernote chỉ có thể xem và truy cập tệp Google Drive được bạn cấp phép xem.

Để đảm bảo quyền riêng tư của một tệp Google Drive đính kèm đối với một hoặc nhiều người được chia sẻ ghi chú, hãy mở Google Drive để quản lý quyền chia sẻ tệp.

Nếu tôi thêm tệp Google Drive vào ghi chú thì có bị trừ dung lượng nội dung tải lên mỗi tháng trên Evernote không?

Không. Khi đính kèm tệp Google Drive, bạn chỉ thêm một đường liên kết văn bản (URL) vào ghi chú, do đó nội dung thực sự của tệp Google Drive đó không được lưu vào tài khoản Evernote.

Tôi có thể sử dụng tệp Google được đính kèm khi không có mạng được không?

Không. Nội dung trên Google Drive chỉ sử dụng được khi có mạng. Khi đính kèm tệp Google Drive, bạn chỉ thêm một đường liên kết văn bản (URL) vào ghi chú. Nội dung thực sự của tệp Google Drive đó không được lưu vào tài khoản Evernote nên bạn cần có kết nối internet mới xem được các tệp đính kèm Google Drive.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • Google Drive
 • Google Sheets
 • Tệp của Google
 • liên kết đến Google
 • Google Docs
 • đính kèm