Sự đồng thuận của phụ huynh đối với các tổ chức giáo dục

Sự đồng thuận của phụ huynh đối với các tổ chức giáo dục
< Trước / Tiếp theo >

Sự đồng thuận của phụ huynh đối với các tổ chức giáo dục

Nếu bạn là trường học, học khu, giáo viên hoặc nhà giáo và bạn muốn tạo tài khoản dịch vụ Evernote cho học sinh dưới 13 tuổi, thì song song với việc tạo tài khoản Evernote Teams cho trường hoặc cho một nhóm học sinh ở trường, bạn cần phải có được ý kiến đồng thuận (bao gồm ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, nếu cần thiết) trước khi tạo tài khoản. Bạn phải gửi cho phụ huynh hoặc người giám hộ một bản sao Chính sách về quyền riêng tư của Evernote, đồng thời lưu hồ sơ mọi bản ý kiến đồng thuận có được và chuyển cho Evernote khi có yêu cầu. Bất kể bạn ký hợp đồng với pháp nhân Evernote nào (theo quy định trong Điều khoản dịch vụThỏa thuận Evernote Teams), dữ liệu tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu thêm về Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Hoa Kỳ, vui lòng truy cậptrang web của Ủy ban thương mại liên bang.

Để thuận tiện, chúng tôi cung cấp một biểu mẫu Thông báo trực tiếp và một biểu mẫu Chấp thuận của phụ huynh để giúp bạn xin ý kiến chấp thuận của cha mẹ.

Xem và tải Thông báo trực tiếp cho Phụ huynh và Người giám hộ hợp pháp >>

Xem và tải biểu mẫu Sự chấp thuận của phụ huynh >>

LANGUAGES_PRODUCT