Định cấu hình Fujitsu ScanSnap để quét vào Evernote

Định cấu hình Fujitsu ScanSnap để quét vào Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Định cấu hình Fujitsu ScanSnap để quét vào Evernote

Bạn có thể định cấu hình một số máy quét Fujitsu ScanSnap để quét trực tiếp vào Evernote bằng phần mềm ScanSnap Home của Fujitsu. Tài liệu được quét sẽ ngay lập tức xuất hiện và tìm kiếm được trong Evernote trên các thiết bị của bạn.

Có thể quét nội dung vào Evernote bằng phần mềm ScanSnap Home của Fujitsu và dịch vụ ScanSnap Cloud bằng các kiểu máy Fujitsu ScanSnap sau đây:

 • Máy quét ScanSnap phiên bản Evernote (sau khi cập nhật vĩnh viễn lên phần mềm cơ sở của iX500)
 • iX1600
 • iX1500
 • iX1400
 • iX500
 • iX100
 • SV600
 • S1300i
 • S1100i

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy quét ScanSnap với phần mềm ScanSnap Manager, hãy làm theo các bước trong phần có tiêu đề "Định cấu hình ScanSnap Manager để quét nội dung vào Evernote" ở cuối bài viết này.

Bắt đầu

Bạn cần phải làm một số việc trước khi có thể bắt đầu định cấu hình cho máy quét Fujitsu để quét nội dung vào Evernote:

 1. Tải và cài đặt phần mềm ScanSnap Home
 2. Tạo tài khoản ScanSnap miễn phí
 3. Định cấu hình để quét không dây cho máy quét của bạn trong quá trình cài đặt ScanSnap Home

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp khi thực hiện các bước trên, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Fujitsu.

Định cấu hình ScanSnap Home để quét vào Evernote

Sau khi tải và cài đặt ScanSnap Home, bạn phải định cấu hình cho ScanSnap Home trước khi có thể bắt đầu quét và lưu nội dung vào Evernote.

Bước Hành động Ảnh chụp màn hình
1 Open ScanSnap Home by clicking on the application icon in one of the following locations:
 • Thanh Dock hoặc thư mục Ứng dụng (trên máy Mac)
 • Thanh tác vụ hoặc màn hình nền (trên máy Windows)

Biểu tượng ứng dụng ScanSnap Home

2 Bấm vào biểu tượng chế độ đám mây (chữ "S" nằm trong một đám mây), sau đó bấm vào nút Quét màu xanh dương.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn quét bằng phần mềm này, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản ScanSnap. Sau khi đăng nhập, đóng cửa sổ Tài khoản lại để quay lại ScanSnap Home và bấm vào nút Quét màu xanh dương một lần nữa.

Biểu tượng chế độ đám mây của ScanSnap Home

3 Trong cửa sổ "ScanSnap Home - Scan", bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa hồ sơ nằm ở góc trên bên phải (nửa vòng tròn và cây bút chì), rồi bấm vào tab Quét lên dịch vụ đám mây.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn quét bằng phần mềm này, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để yêu cầu bạn thiết lập một hồ sơ. Bấm vào Đặt để truy cập trình chỉnh sửa hồ sơ.

Màn hình

4 Trong phần "Cài đặt chế độ quét", bấm vào nút Chọn... nằm cạnh trường "Tên dịch vụ".

Biểu tượng

5 Chọn Evernote trong danh sách rồi nhấp Chọn. Một cửa sổ trình duyệt web sẽ hiện lên, sau đó bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Evernote của mình để cấp phép cho ScanSnap Cloud.

Cửa sổ bật lên

6 Cấp phép cho ScanSnap Cloud truy cập tài khoản của bạn. Sau đó, quay lại ScanSnap Home.

Màn hình cấp phép của Evernote

7 Khi bạn được hỏi có muốn đặt cùng một dịch vụ cho mọi loại tài khoản chưa được đặt không, hãy bấm vào Đặt. Thao tác này sẽ đưa Evernote vào danh sách những nơi để "lưu vào" của mỗi loại tài liệu, chẳng hạn như giấy tờ, danh thiếp, biên lai và hình ảnh.

Cửa sổ bật lên

8 Nếu liên kết thành công, bạn sẽ thấy Evernote xuất hiện trong trường "Tên dịch vụ" của mỗi loại tài liệu.

Màn hình

9 Bấm vào Lưu để lưu thông tin cài đặt cấu hình lại.

Màn hình

Quét vào Evernote

Sau khi định cấu hình cài đặt như trên, ScanSnap Home sẽ tự động gửi bản quét vào Evernote và phân theo loại tài liệu như sau:

 • Tài liệu → Tài liệu
 • Danh thiếp → Danh thiếp
 • Biên lai → Biên lai
 • Hình ảnh → Hình ảnh

 

Bước Hành động Ảnh chụp màn hình
1 Open ScanSnap Home by clicking on the application icon in one of the following locations:
 • Thanh Dock hoặc thư mục Ứng dụng (trên máy Mac)
 • Thanh tác vụ hoặc màn hình nền (trên máy Windows)

Biểu tượng ứng dụng ScanSnap Home

2 Bấm vào biểu tượng chế độ đám mây (hình chữ "S" trong đám mây).

Biểu tượng chế độ đám mây của ScanSnap Home

3 Đưa tài liệu vào máy quét.

Tài liệu đang được đặt vào khay của máy quét

4 Nhấn nút quét trên máy. Màu của nút có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy quét.

Nút trên máy quét ScanSnap

5 Sau khi quét xong, hãy mở Evernote và bản quét sẽ được lưu vào sổ tay đã chỉ định trong phần cài đặt cấu hình của máy quét.

Lưu ý: Nếu bạn chưa thấy ghi chú xuất hiện ngay, hãy thử đồng bộ hóa lại hoặc khởi động lại Evernote. Nếu ghi chú không xuất hiện trong sổ tay mong muốn, hãy thử tìm ghi chú đầu tiên nằm trong danh sách "Tất cả ghi chú".

Danh sách

Định cấu hình ScanSnap Manager để quét nội dung vào Evernote

Nếu bạn đang sử dụng máy quét ScanSnap với phần mềm ScanSnap Manager, hãy làm theo các bước trong bảng bên dưới.

Bước Hành động
1 Tải và cài đặt phần mềm Fujitsu ScanSnap Manager.
2 Bấm chuột phải vào biểu tượng ScanSnap Manager trên thanh tác vụ (đối với Windows) hoặc dock (đối với Mac).
3 Chọn Cài đặt hoặc Cài đặt nút quét.
4 Bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng menu nhanh".
5 Trong menu Hồ sơ, chọn Quét vào Evernote (Tài liệu) để lưu thành định dạng PDF hoặc Quét vào Evernote (Ghi chú) để lưu thành hình ảnh nằm trong ghi chú.
6 Để tạo và thay đổi chế độ cài đặt đối với văn bản có thể tìm kiếm, hãy chọn menu Chi tiết để hiện chế độ cài đặt nâng cao, sau đó chọn tab Lựa chọn cho tệp, rồi chọn hộp kiểm "Chuyển đổi sang định dạng PDF có thể tìm kiếm".
7 Nhấp Áp dụng, rồi nhấp OK để lưu lại chế độ cài đặt của bạn.
8 Đưa tài liệu vào máy quét, sau đó nhấn nút quét trên máy.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp khi tải xuống, cài đặt hoặc thiết lập ScanSnap Home hoặc ScanSnap Manager, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Fujitsu. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp về Evernote sau khi các bản quét được lưu vào tài khoản của bạn, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • fujitsu
 • quét
 • máy quét
 • đang quét
 • scansnap
 • fax